EMNER

Vildledning - eller løgn?

6.10. fremfører faglig sekretær i 3 F, Susanne Hedegaard, en del urigtige oplysninger, eller i værste fald lyver hun for at forvirre læserne. Hun påstår, at kommunerne skal overtage opgaver fra amtet, og at penge og personale ikke følger med opgaverne.

Det er direkte usandt. Både personale og penge følger med, f. eks. overgår 219 medarbejdere fra amtet til Ny Hjørring Kommune, og her følger pengene med. Ellers kunne kommunen selvfølgelig ikke få råd til at løse opgaven. At der har været en regulering, fordi der fulgte for lidt penge med, er en helt anden sag, for udligningsbeløbet er udregnet efter amternes regnskab for 2005, med tillæg af det fremskrevne budget for 2006, det var det bedste beregningsgrundlag på dette tidspunkt, og det burde nogenlunde passe, men det har vist sig, at amterne har underbudgetteret udgifterne på de opgaver, der skulle overgå til kommunerne, bevidst eller ubevidst har de i stedet valgt at bruge pengene til andre opgaver. Udligningsbeløbet er nu tilrettet med den bemærkning, at såfremt det viser sig, at beløbet ikke passer, så bliver det reguleret igen senere, og derfor har overtagelsen af opgaver fra Amtet intet med hverken børn, de ældre eller andre svage grupper at gøre, det er en kommunal opgave, hvor det er byrådet der alene bestemmer og prioriterer. Når S.H. tillader sig at skrive, at statsministeren ikke kan tillade sig at lyve, så er det meget kritisabelt, at det er hende selv, der fremfører urigtige oplysninger, for så ligner det et politisk ærinde, og 3F kan forhåbentlig ikke leve med at have medarbejdere, der giver usande oplysninger, eller prøver at forvirre læserne på denne måde. Hvad S.H. skriver privat er en anden sag, det kan læserne sikkert godt selv sortere og forholde sig til, for de er vant til, at der kommer så mange urigtige oplysning fra personer i Aalborg-området med tilknytning til Socialdemokratiet og venstrefløjen. Der må jo være mange problemer i Aalborg, siden de er så aktive til at fremføre negative oplysninger, måske skulle de starte med en oprydning i egne rækker for at få styr på kommunen. Når jeg reagerer, så skyldes det ikke mindst, at jeg ved, at mange Venstrefolk er medlemmer af 3 F, og de vil blive helt desorienteret over S.H.’s indlæg og urigtige påstande, de har jo en forventning om, at et så stort fagforbund taler sandt og har sat sig ind i tingene. S.H. må jo huske på, at Venstre er det største lønmodtagerparti i Danmark, og derfor har de krav på rigtige oplysninger. I øvrigt mener jeg, at 3F skal koncentrere sig om at få de medlemmer i arbejde, der ikke er det p.t. Arbejdsgiverne venter på dem.