Vildledning

Når Venstres statsminister i sin åbningstale i flotte vendinger fremhævede de mange milliarder (2,3 mia.), som VK-regeringen godt nok efter eget udsagn vil tilføre folkeskolen, så er det en bevidst vildledning af den danske befolkning.

Eftersom at regeringen fra gammel aftale med bl.a. socialdemokraterne havde aftalt at tilføre folkeskolen 1,7 mia., så bliver det kun til 600 mio, som VK vil tilføre, som er en manipulation for at give det indtryk, at VK også ligesom Socialdemokraterne vil tilføre disse hårdt trængte folkeskoler mia. og ikke kun 600 mio. Det er forståeligt, at tusinder af bekymrede folkeskoleelever stod foran Christiansborg og klagede deres nød over stigende forringelser af folkeskolen, alt imens Fogh stod på Folketingets talerstol. Der kan også nævnes, at Finansministeriets egen undersøgelse af de ekstra 500 mio. til den såkaldte ældrepakke i 2001, gik til papirnusseri og ikke til vores ældre. Derfor har serviceniveauet for vores ældre medborgere været faldende. Foghs formaninger er alt sammen i direkte uoverensstemmelse med hans eget udsagn nemlig, at hjemmehjælpstimerne skulle øges, og at vores gæld skulle nedbringes, mere end det er sket. Hvis statsministerens påstande ikke er en lodret løgn, så er det et stort forsøg på at vildlede den danske befolkning.