EMNER

Vildledning

FINANSMINISTER:På mødet blandt EU's finansministre (15.2.) forsøgte finansminister Claus Hjort Frederiksen at søge opbakning til, at han ikke har vildledt Folketinget i sagen om hans fortolkning af kravene, Danmark skal efterleve for at overholde EU's henstilling om konsolidering af dansk økonomi i perioden 2011-2013. Forsøget mislykkedes. Det er meget pinligt for finansministeren, at han bruger en forældet udgave af vækst- og stabilitetspagten som argument. Den seneste udgave fra 2005 bekræfter, at finansministeren har vildledt Folketinget, og at der ikke er noget krav i pagten om, at Danmark ét år i konsolideringsperioden ikke må lempe finanspolitikken. Modsat af hvad finansministeren har sagt til Folketinget. Da Folketinget behandlede regeringens nedskæringspakke i sommeren 2010, gjorde C.H.F. meget ud af, at henstillingen om at styrke de offentlige finanser frem til 2013 betød, at Danmark ikke i perioden frem til 2013 måtte lempe finanspolitikken. I et svar til Folketingets Europaudvalg 3. juni 2010 skrev han, at Danmark ikke måtte lempe finanspolitikken i perioden frem til 2013: "Stabilitets- og vækstpagtens regler og praksis indebærer, at landet selv bestemmer fordelingen af den samlede stramning over konsolideringsperioden, men at man ikke må lempe i et år i perioden og normalt heller ikke må vente med hele stramningen til sidste år." I et åbent samråd i Folketingets Europaudvalg 31. maj 2010 gentog Claus Hjort Frederiksen - endda med løftet pegefinger til udvalget - sit udsagn: "Det enkelte land beslutter selv, hvordan det samlede stramningskrav skal sammensættes og fordeles over konsolideringsperioden, men - og det er vigtigt - man må dog ikke lempe finanspolitikken." Finansministeren udtalelser og svar til Folketinget er forkerte. 2005-ændringen af vækst- og stabilitetspagten bekræfter dette. Og parodien i finansministerens forsøg på at skjule sin vildledning af Folketinget understreges af, at regeringens indgreb over for efterlønnen medfører en finanspolitisk lempelse i 2012 og 2013. Et faktum flere eksperter og økonomer har bekræftet. At vildledninger af Folketinget ikke er en ukendt adfærd for C.H.F. ses af hans tid som beskæftigelsesminister, hvor han også trækker brede spor af tvivlsom embedsførelse efter sig.