Vildmosemuseet siger nej til fusion med Try Museum

Vildmosemuseets bestyrelse vil bevare den nuværende struktur og organisation og ønsker ikke at indtræde i en fælles museumsforening med Try Museum. I første omgang lægger bestyrelsen op til et frugtbart samarbejde. Arkivfoto

Vildmosemuseets bestyrelse vil bevare den nuværende struktur og organisation og ønsker ikke at indtræde i en fælles museumsforening med Try Museum. I første omgang lægger bestyrelsen op til et frugtbart samarbejde. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:Vildmosemuseets bestyrelse vil gerne samarbejde. Men bestyrelsens medlemmer afviser en fusion med Try Museum. Og de mener netop, at vedtægterne for en ny museumsforening i Brønderslev-Dronninglund Kommune lægger op til fusion mellem Try Museum og Vildmosemuseet. Formand Kaj Andersen siger, at Vildmosemuseets indstilling er at fortsætte som hidtil: Med en selvstændig museumsforening, bestyrelse og ledelse - og selvstændig økonomi. - Hvis vi skal ind i en fusion, skal vi kende forudsætningerne først - der er alt for mange ukendte faktorer for nuværende, tilføjer Kaj Andersen. Gerne samarbejde Underudvalget for Fritid og Kultur og forvaltningen arbejder på at lave en fælles museumsforening. En slags paraplyorganisation. Og formand Eskild Sloth Andersen forsikrer, at udvalgets politikere ønsker, at museerne bevarer deres selvstændighed og fremover fungerer som selvstændige enheder. - Men med forslaget til vedtægter er der tale om en ren og skær fusion. Og vi er i bestyrelsen enige om, at vi ikke kan gå med til det, understreger Kaj Andersen. - Vi vil meget gerne indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med Try Museum og andre museer, der vil samarbejde med os. Og det kan give langt større udbytte og værdi for museerne end en fusion. Mindre tilskud Afgørende for museets bestyrelse er det at bevare selvstændigheden og det lokale islæt. Et argument for at indgå i en fælles museumsforening er, at Vildmosemuseet hermed kan nyde godt af den statsanerkendelse, Try Museum har i dag. Og hermed er der statskroner i udsigt. Men det argument får ikke Vildmosemuseets bestyrelse til at sadle om. For samtidig øjner kommunen en chance for at spare på de kommunale støttekroner til museet. - Man lægger op til en forbedring af museumsvæsenet, men det kan vi ikke se bliver resultatet - derimod bliver det ressourcekrævende med en ny organisation, siger Helga Sivesgaard. Statstilskuddet udgør en procentdel af det beløb, som museerne får i lokale tilskud. - Vi frygter, at der i sidste ende ikke er flere kroner i at indgå i en fælles museumsforening. Når det på sigt betyder mindre i kommunalt tilskud, så er statsanerkendelsen tilmed truet. Og hvor står vi så, lyder spørgsmålet fra Kaj Andersen og Helga Sivesgaard. I dag er kravet, at et museum skal have 1,2 mio. kroner lokalt, inden det udløser statstilskud, og Try Museum ligger i dag lige på den rigtige side af den grænse. - Men vi mangler i den grad at få Kulturarvstyrelsens krav i forhold til en ny struktur og en større enhed. Medlemmers afgørelse For at sikre museernes selvstændighed er der lavet en samarbejdsaftale, der omfatter ledelsens rolle på Vildmosemuseet og Try Museum. - Vi mener, Kulturarvstyrelsen skal godkende både vedtægter og en eventuel samarbejdsaftale - ellers risikere vi, at samarbejdsaftalen ikke er juridisk holdbar, siger Kaj Andersen Aftalen dækker ikke Vildmosemuseets ønske om at beholde den nuværende struktur og organisation. - Og skal den ændres, skal vores medlemskreds tage stilling til det. Det vil i så fald være hele organisationen vi trevler op, og det er vi i bestyrelsen ikke parat til, konkluderer Kaj Andersen. Han udelukker dog ikke, at en fælles museumsforening kan blive aktuelt ud i fremtiden. - Men lad os først få et konstruktivt samarbejde.