Vildsvin kan gavne den danske natur

I Danmarks Radios P4-Syd kunne man 5. april høre, at vildsvinene nærmer sig Danmark.

Bestanden af vildsvin syd for den dansk-tyske grænse er nu kommet så tæt på, at man kan forvente, at vildsvinene snart breder sig til det sønderjyske område. Endvidere går der spredte rygter om, at der flere steder i Jylland allerede er små isolerede bestande stammende fra undslupne dyr fra private opdræt. Danmark kan, som et af de sidste lande i Europa, snart igen se frem til vildsvin på den frie vildtbane. Før vi glæder os for meget, skal vildsvinene først over en vanskelig politisk barriere, hvor landbruget holder hårdt. Holdningen har her altid været, at der ikke er plads til vildsvin i den danske natur, fordi der økonomisk står for meget på spil. Direktør i foreningen Danske svineproducenter, Hans Aarestrup, udtalte til P4-Syd, at han ikke frygtede, at vildsvin direkte vil bringe svinepest med sig til Danmark. Derimod frygtede han, at Danmark efter et fremtidigt overstået udbrud vil have svært ved at dokumentere over for eksportmarkedet, at Danmark igen er fri for svinepest. Argumentet er forståeligt, men bør ses i sammenhæng med svineproducenternes tilsyneladende risikovillighed i forbindelse med transport af levende dyr over grænserne, hvor muligheden for at hjembringe smitten må siges at være relativt stor. Frygten for at få selve sygdommen er hos danske svineproducenter åbenbart mindre end frygten for, hvordan man igen slipper af med rygtet om den. Dansk natur trænger imidlertid efter mange års misrøgt til genopretning på alle niveauer, og her kan en fri bestand af vildsvin bidrage og skabe en nødvendig dynamik i en meget fragmenteret dansk natur. Ved sin roden bryder vildsvinet græssernes og de flerårige planters totale dominans, og der opstår såbede, til gavn for en- og toårige planter og de insekter og fugle, der følger med. Det ville være befriende, hvis dansk landbrug i vildsvineproblematikken var villig til at tænke nyt og arbejde for dansk natur, i stedet for evindeligt at agere bremseklods. Tillad dog vildsvinene at komme tilbage i den danske natur så hurtigt som muligt. Jagtinteresser og jagtlejeinteresser vil sammen sikre en bestandstørrelse på det rigtige niveau til gavn for både landmænd og natur. Svenske og nordtyske svineproducenter kan leve med frie vildsvinebestande - så kan danske vel også.

Forsiden