Energiselskaber

Vildt hop i varmen

Lendum Kraftvarmeværk har sat den månedlige a conto betaling op med 27,8 procent, idet prisen pr. kWh er steget fra 0,90 kr. til 1,15 kr inklusive moms.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

værkets formand, Poul Dige Pedersen.Arkivfoto: Hans Ravn

Det er prisrekord for varmeværker i Hjørring Kommune. Samtidig er stigningen også procentvis den højeste. Ved siden er af er det faste årlige bidrag reguleret op fra 3500 kr. til 4000 kr. For at opvarme et almindeligt hus i Lendum kan det betyder en månedlig merudgift på 600-800 kr, og at varmeudgiften nemt ryger op over 3.000 kr. om måneden. - Jeg går selv forrest med en betaling på over 4.000 kr., men det er simpelthen nødvendigt at lade aconto betalingen stige, fordi gasprisen er gået så meget op et år, siger Poul Dige Pedersen, formand for Lendum Kraftvarmeværk. For to måneder siden lavede NORDJYSKE en undersøgelse af priserne hos varmeværkerne i Hjørring Kommune, og da meldte Lendum Kraftvarmeværket ud, at prisen ville forblive uændret. - Da var regnskabet ikke lavet, og vi blev da også i bestyrelsen helt forskrækket, da vi dykkede helt ned i tallene, siger formanden. Værket har generalforsamling i oktober, og her vil regnskabet for 2007-08 vise et underskud på 150.000 kr. Underskuddet er dog ikke en direkte årsag til chokstigningen, idet værket fra 2006-07 havde et overskud på en halv mio. kr. at tære på. - Vi har skullet give en mio. kr. mere for gassen, og vores elproduktion har ikke fulgt med i prisudviklingen, forklarer Poul Dige Pedersen. Han var i forrige til et krisemøde med 30 barmarksværker i Uggelhuse. Mødet endte med at de går til Folketinget for at få hjælp. - Det tror jeg dog ikke vi får noget ud af i Lendum. Jeg tror mere på fordelen ved, at vi lige har meldt os til det frie elmarked via Nordjysk Elhandel, udtaler formanden. Lendum-værket har i gennemsnit fået 520 kr. pr. produceret megawatttime el, mens det frie marked i øjeblikket ville give en pris på 720 k. pr. megawatttime el. - Vi går på det frie elmarked 1. oktober, og kommer vi til at få den pris, så kan det være, at vi efter nytår vil overveje at regulere aconto betalingen ned, fortæller Poul Dige Pedersen. Nogle af de økonomisk lidende barmarksværker vil gerne have alternativer til naturgas til at fyre med, men det er ikke der Lendum Kraftvarmeværk på længere sigt vil satse for at presse varmeprisen nedad. - Vi lurer mere på at investere i en elpatron, så vi kan beholde den producerede el derhjemme i værket, mens den er billig, og sælge når prisen er oppe, lyder forklaringen.