Vilhelm Bohr udnævnes til æresdoktor på RUC

Vilhelm Bohr

Vilhelm Bohr

{ På fredag afholder Roskilde Universitetscenter årsfest. Ved denne lejlighed vil Professor Vilhelm A. Bohr, chef for Laboratory of Molecular Genetics, få tildelt den naturvidenskabelige æresdoktorgrad, dr. scient. efter en indstilling fra Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitetscenter. Professor Vilhelm A. Bohr blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 1978 og modtog ph.d.- og doktorgrad sammesteds fra i 1987. Efter at have arbejdet som læge i neurologi og infektionssygdomme på Rigshospitalet, blev han post.doc hos den kendte danske videnskabsmand, Hans Klenow på Københavns Universitet. Vilhelm A. Bohr har forsket i U.S.A. i perioden 1982-1986 på Philip Hanawalt¿s laboratorium på Standford University og det er her på Standford at grundstenen til professor Vilhelm A.Bohr¿s arbejde indenfor området molekylær- og medicinalbiologi blev lagt. I 1986 blev han ansat som forsker på det amerikanske National Cancer Institute (NCI). Her opbyggede professor Vilhelm A. Bohr en forskningsenhed, som fik ekspertise i at studere bevarelsen af vores arvemasse. I 1992 flyttede forskningsenheden til National Institute of Aging (NIA) i Baltimore, og Vilhelm A. Bohr blev chef for Laboratory of Molecular Genetics, en stilling som han bestrider den dag i dag. Udover stillingen som chef på NIA er Vilhelm A. Bohr også Senior Associate i Department of Biochemistry på Johns Hopkins University, Preceptor (Associate) i Department of Pharmacology på Johns Hopkins University samt adjungeret professor på Institut for Molekylærbiologi på Aarhus Universitet. I 1996 blev han desuden chef for Dansk Center for Alderdomsforskning, som har base på Aarhus Universitet. Bortset fra en kort periode som kliniker (infektionssygdomme og onkologi) har Vilhelm A. Bohr hovedsageligt beskæftiget sig med grundforskning, og hans betydeligste bidrag har været inden for DNA repair, altså viden om, hvordan cellernes arvemasse bevares intakt, hvorved bl.a. et stort antal forskellige sygdomme undgås. Hans arbejde er desuden yderst relevant for forskningen i aldringsprocessen. Vilhelm A. Bohr har publiceret mere end 300 videnskabelige artikler, og han har modtaget et utal af forskellige priser, bl.a. Fideicommis Pris i 1980 og Hjortenbergs Pris i 1985. Vilhelm A. Bohr må anses for at være pioner i at implementere molekylærbiologi i den mere kliniske forskning, som vi i dag kender som medicinalbiologi. Det har en stor betydning for Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitetscenter at kunne knytte en så stor kapacitet til instituttet, det vil betyde et løft i den i forvejen højt kvalificerede forskning, som foregår på RUC indenfor området indenfor molekylær- og medicinalbiologi, hvorunder det velfungerende samarbejde som Roskilde Universitetscenter har med Roskilde Sygehus. Udnævnelsen af Professor Vilhelm A. Bohr betyder et kompetenceløft for Roskilde Universitetscenter, og at centrets profil indenfor molekylær- og medicinalbiologi vil blive skærpet til stor gavn for de studerende, centerets samarbejdspartnere og den fremtidige forskning. Professor Vilhelm A. Bohr afholder en forelæsning i anledning af udnævnelsen, fredag kl. 11.00 ¿ i Auditoriet i bygning 15.0., under titlen ¿Genome Instability and Aging¿.