Vilje i VK til at finde penge?

I dagens Danmark kæmper mange forældre for at få hverdagen med børn og job til at hænge sammen

, og de oplever ofte skuffelse over de offentlige tilbud, der skal passe på og undervise deres børn, medens de er på arbejde. Det er jo et åbenbart paradoks. Aldrig før er der smidt så mange penge efter samtalekøkkener og havearkitekter, mens børnehaverne og folkeskolerne ligner levn fra 1970¿erne. Regeringen har haft muligheden siden 2001 for at ændre på disse forhold, men der er sket meget lidt. Nu kan vi se, at der reelt ikke er gjort andet end at presse kommunerne økonomisk til flere lukkedage i børnehaverne og nye besparelser på folkeskolerne. I maj kom regeringens egen Familie- og Arbejdslivskommission så med deres bud på, hvordan børnefamilierne kan få en lettere hverdag. Det er da rørende, at Fogh og hans Familieminister nu er positive overfor de mange forslag. Ikke mindst fordi det kun er et år siden, at Fogh beskyldte forældre, der protesterede over besparelser på tilbuddene til deres børn, for at være socialistiske ballademagere. Nu har piben så fået en anden lyd - eller hvad!? Der er megen varm luft og store ord i regeringens forslag, ingen konkrete løfter. Derfor må man stille spørgsmål, om regeringen har vilje til at finde de penge, som er nødvendige for at gennemføre de mange gode forslag ¿ hvoraf mange i øvrigt er som taget ud af det socialdemokratiske børnepolitiske udspil fra november 2006. Eller om Fogh & Co. hellere vil finde penge til skattelettelser for at tilfredsstille de mange borgerlige vælgere, der i disse dage flokkes om Ny Alliance. Vi socialdemokrater vælger velfærd frem for skattelettelser. Vores seneste politikudspil er naturligvis blevet sablet ned af den borgerlige regering godt hjulpet af den borgerlige presses kommentatorer, men vi synes, at det nu er på høje tid at genoprette tilliden til den offentlige sektor. Vi skal stoppe fravalget af det offentlige sygehus, af folkeskolen og af de andre offentlige tilbud. I al for lang tid har vi kun hørt bedrøvelige historier om det serviceniveau, kommunerne kan tilbyde deres borgere - og det ser ud til at blive endnu værre i kommunerne til næste år. Regeringens mål om at flere og flere skal benytte sig af forsikringer og private tilbud er godt på vej til at true fællesskabets omsorgs- og servicetilbud. Socialdemokraterne vælger fællesskabet - vi vil gøre det bedre. Vi ønsker at føre en offensiv familiepolitik, hvor vi fokuserer på at give børnefamilierne bedre muligheder i hverdagen. Vi ønsker, at dagplejen og vuggestuen kun i sjældne tilfælde kan komme op på at passe fire børn pr. voksen - det almindelige skal være tre børn. Vi vil have gratis, sund mad til alle de små i førskolealderen, og så vil vi have sund og billig mad til børnene, når de komme i skole. De flade madpakkers æra skal være forbi. De bygninger, børnene går i skole i, skal være sikre, sunde og stimulerende. Vi vil ikke have, at flere børn bliver syge af skimmelsvamp, kulde og træk, fordi de må tilbringe mange timer i et usselt indeklima i folkeskolen. Det skal være slut med at stuve børn sammen i små klasselokaler, og der skal være ret til lektiehjælp, så forældre og børn slipper for den konflikt, når arbejdsdagen er overstået. Det hele handler om, at vi som samfund giver moderne børnefamilier mulighed for at få mere kvalitet i hverdagen ved at forbedre de offentlige omsorgstilbud, der er så nødvendige for at få hverdagen til at hænge sammen.