EMNER

Vilje til reformer

Senest til november skal danskerne til valg. Det bliver et valg mellem to meget forskellige retninger.

Det kan blive de borgerlige partier, som sammen i snart 10 år har gennemført fornuftige løsninger på Danmarks udfordringer, og nu har fremlagt en ansvarlig økonomisk plan frem mod 2020. Eller det kan blive en rød blok, der er splittet, og som stadig mangler at præsentere en samlet økonomisk plan. Den borgerlige regering har siden den økonomiske krises start tilbage i efteråret 2008 gennemført en lang række nødvendige og langsigtede tiltag, således at Danmark er blevet ført så sikkert som muligt gennem krisen. Men Danmark er selvfølgelig blevet påvirket. Vi står således stadig over for store udfordringer. Derfor vil regeringen skabe balance mellem indtægter og udgifter frem til 2020. S og SF ønsker et offentligt merforbrug på 1,4 pct. årligt. Det øger ubalancen mellem indtægter og udgifter og giver et hul på 63 mia. kr. i stedet for 47 mia. kr. i 2020. De mangler dog at fortælle, hvordan de vil lukke det store hul. Vi ved jo nærmest udelukkende, hvad de ikke vil. Det ville klæde rød blok, hvis de snart offentliggjorde en samlet plan. Det er for letkøbt at bruge tid på at kritisere regerings 2020-plan uden selv at byde ind med et alternativ. Vi er kommet med vores bud - nu må de komme med deres. Vi har med "Reformpakken 2020" anvist, hvordan konkrete reformer kan sikre, at hullet i de offentlige finanser lukkes. På denne måde vil der også fremover være råd til et højt velfærdsniveau. Den borgerlige regering har viljen til at føre at gennemføre de nødvendige reformer og føre en ansvarlig økonomisk politik. Og det er ikke ansvarligt at lege gavebod, som rød blok gør det. Regeringens krisepolitik har virket efter hensigten, og tiden er til at konsolidere og sikre balance mellem udgifter og indtægter - ikke til at stifte mere gæld.