Vilje til skønmaleri

Intet er så indlysende usandt, at det ikke kan fremstilles som det modsatte, blot viljen er til stede.

Dette er Folketingets formand og medlem af partiet Venstre, Thor Pedersen, kommet med et lysende eksempel på for nylig i sit skønmaleri af dansk konventionel landbrugsindustri. Således udtalte han 7.1. i P1-programmet ”Orientering”: ”De, der i virkeligheden har bevaret det danske klima og den danske natur, er landmændene”. ”Det er den danske bonde, der er med til at bevare den natur, vi godt kan lide”. Endvidere hævder han, at det rene drikkevand findes på landet, ikke i byerne. Fakta er: Mere end 100 danske vandboringer lukkes årligt grundet pesticidforurening. 15-20 % af det danske grundvand er nu forurenet af pesticider og har et højere indhold af dem, end reglerne tillader. (Kilde: DANVA) Danmark befinder sig biodiversitetsmæssigt langt under Europa-gennemsnittet, hver tredje dyreart er udryddelsestruet, og insektarter såsom bier og sommerfugle uddør pga. konventionelt landbrugs sprøjtemidler og snorlige, gigantiske marker beplantet med monokulturer. Insekter, som er nødvendige med henblik på bestøvning af træer og planter. De smalle to meter dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb konstateres ofte oppløjede og gødede, ligesom hver tredje kæmpehøj har pløjeskader.