Villabyen glæder sig over forbedring af fritidshus

Borgerne i Dall Villaby er i gang ned at modernisere byens fritidshus, som danner ramme om stort set alle byens foreninger

DALL VILLABY: Fritidshuset i Dall Villaby skal fornyes og forbedres. Efter mange års slid er frivillige borgere nu gået i gang med at modernisere omklædningsrum, kiosk, fællesrum, toiletter og facaden. Alt sammen skal for at danne bedre rammer for Fritidshusets mange, daglige brugere. - Det kommer til at betyde, at vi får nogle meget bedre faciliteter for Fritidshusets brugere. Nu har huset været brugt flittigt siden 78, hvor det blev bygget. Efter så mange års brug er huset slidt ned mange steder og trænger til væsentlige forbedringer. Det er vi godt i gang nu, og det glæder vi os over, siger Leif Pedersen, der er formand for bestyrelsen af Fritidshuset. Ifølge Leif Pedersen bruges Fritidshuset af omkring 1000 lokale brugere om ugen. Det er således både spejdere, idrætsforeningen (DIF), dagplejere, fritidsklubben, legestue og ældre-omsorgscentret, som benytter Fritidscentrets lokaler og udenomsarealer. Mange frivillige - Vores hus betyder utrolig meget for borgerne i byen, så derfor er vi også glade for, at vi nu får mulighed for at modernisere det, fortæller Leif Pedersen, der har været en af drivkræfterne bag fornyelsesprojektet. Onsdag aften var der således et møde i Fritidshuset, hvor flere frivillige kræfter var mødt op for at planlægge fornyelsen, der skal foregå i etaper. - Vi er mange frivillige kræfter, som står bag. Derfor skal nogle af de frivillige også være med til at fjerne klinker og mursten i næste uge, når renoveringen af omklædningsrummene begynder, siger Leif Pedersen. 600.000 kr. i tilskud Det er lokale entreprenører, som skal udføre store dele af renoveringen, der er beregnet til at løbe op i 1.3 millioner kroner. Fra Aalborg Kommune har bestyrelsen af Fritidshuset fået 600.000 kroner i tilskud fra det såkaldte prioriteringskatalog. Derudover har bestyrelsen ansøgt forskellige fonde om økonomiske midler, hvor der ind til videre er kommet 200.000 kroner i kassen. - Vi har også en god opbakning blandt de lokale. Måske vil flere være med til at give et tilskud til projektet, siger Leif Pedersen, der fortæller, at man har delt løbesedler ud om projektet til de lokale.