Villaejere i Vilsund frygter for deres udsigt

Beboerne på Snitingshøj i Vildsund er i dialog med kommunen om et nyt villabyggeri.

Kotehøjden på et kommende byggeri ved Skyumvej foran beboerne på Snitingshøj 17, 19 og 21 har bragt sindene i kog. Beboere frygter, at byggeriet vil tage en del af deres udsigt over Vilsund i retning mod Mors, og uenigheden med Thisted Kommune går på, hvor stor koten skal være. Beboerne har klaget til Naturklagenævnet, og når den afgørelse foreligger, vil Thisted Kommune derefter tage bestik af situationen. Teknisk direktør i Thisted Kommune Torben Juul-Olsen siger til tvisten med beboerne, at de for det første er utilfredse med, at der bygges, og for det andet drejer uenigheden sig om koten. Kommunen har for flere år siden udarbejdet en lokalplan for området, og den tillader byggeri på grunden. Og derfor kan det ifølge Torben Juul-Olsen ikke komme som nogen overraskelse, at en bygherre ønsker at opføre et hus på grunden, som er privatejet. - Under sagsbehandlingen dukkede der imidlertid et dokument op fra 1988, som beskriver koterne på byggeri foran Snitingshøj, hvor de berørte villaejere bor, forklarer Torben Juul-Olsen, og det dokument skal vi nu svare Naturklagenævnet. Det omtalte byggeri er planlagt til en kote på 6,5 meter. Beboere har sat en advokat på sagen. Per Lindegren er en af de berørte villaejere, og han siger, at beboerne håber, at der kan opnås forlig med Thisted Kommune om kotehøjderne.