Villakvarter ofres for at hjælpe centrum

NÆRBANE:Aalborg Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan, hvor man vil beslutte at anlægge en nærbanedrift med tog omkring Aalborg. Baggrunden for denne beslutning er at dæmme op for den øgede vækst af biltrafik og gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Ved Aalborg etablerer man nærbane mellem Lindholm, Aalborg, Skalborg, Svenstrup og Støvring. I Skalborg anlægger man en station på Kettrup Allé og Stationsmestervej, som omfatter perroner, cykel- og bilparkering, stiforbindelse på tværs af skinnesporene, venterum og informationsstannere. Dette har man valgt at placere på de små veje med omkringliggende villaer. Stationen er placeret i et parcelhus område, på begge sider af baneskinnnerne. Biltrafikken til stationen skal køre igennem et lukket område og på smalle villaveje, hvor der dagligt færdes mange gående og cyklende trafikanter. De gående og cyklende skal over de to veje for at krydse gangbroen over skinnerne, veje som man nu vil øge trafikken på. På områdets lukkede veje færdes dagligt mange legende børn, gående og cyklende til stisystemet til Østerådalens grønne naturområde og til de nærliggende kolonihaver. Mange beboere i området vælger Vester Mariendal Skole til deres børn, da de dagligt kan færdes sikkert på Stationsmestervej og gennem busvejen til Stjernevejskvarteret. Den daglige biltrafik er i dag primært begrænset til de fastboende. Jeg undres over, at man vil trafiksikre byens centrum på bekostning af trafiksikkerheden i et villakvarter. I lokalplanen er der ikke beskrevet hvordan man vil trafiksikre Kettrup Alle og Stationsmestervej, og hvordan man vil sikre skolevejen for områdets børn og unge. Man har ikke taget højde for, at vejene er gamle og nedslidte, de er smalle og man kan kun komme til og fra stationen på en lukket vej. Udkørslen i dag fra området til Indkildevej er på mange tider af døgnet i forvejen meget belastet og med lang ventetid pga. motorvejs- fra og tilkørslen og trafikken på tværs af byen, fra Gug til City Syd. Denne trafik vil man øge. Hvordan vil man sikre at stationens ubemandede perron ikke bliver et opholdssted for de mange børn og unge, der mødes hver aften hele sommeren igennem, på området i nærheden. Man forventer at biltrafikmængden vil stige i området ved etableringen af nærbanestationen, dette for at tilgodese pendlernes mulighed for at komme til byen, og for at begrænse biltrafikken i centrum. Der er ikke i forslaget taget hensyn til de omkringliggende beboere. Hvor stort er behovet for en nærbane her i Aalborg. Vil flere benytte den kollektive trafik, og hvor store er omkostningerne set i forhold til behovet. Hvordan har Aalborg kommune råd til at støtte dette omfattende og dyre projekt, når der er besluttet store besparelser i budgetterne for alle magistraterne i kommunen for de kommende år. Kan partierne i byrådet støtte dette forslag?