EMNER

Villestrup Å er blandt de bedste

Kommune og Naturstyrelse har gjort fælles sag for at genskabe og bevare landets eneste bjerg-vandløb

De lokale ved det, kommunen ved det, Naturstyrelsen i Himmerland og alle naturelskere er helt på det rene med det, og de, der har haft dambrug ved Villestrup Å ved det i hvert fald også. Villestrup Å er helt fantastisk som landets eneste vandløb, der med lidt god vilje kan kaldes et bjergvandløb. Det er rent, det ser smukt ud som i et eventyr, vandet er stort set rent fra udspring og fra det store tilløb i Store Blåkilde til udløbet i Mariagerfjord. Åen er kun 19 km lang men falder hele 23 meter, den fryser aldrig til og giver ørreder, insekter og vandplanter optimale betingelser for trivsel. Nr. otte på Top 10-listen Biolog og naturvejleder Morten DD Hansen har sammen med en række naturelskere og eksperter lavet en liste over de mest naturlige vandløb i Danmark, og Villestrup er kommet med som nummer otte. Det var den nok ikke kommet for nogle år siden, da udløbet stort set var spærret ved det nederste dambrug og hele forløbet gjort besværligt med ikke mindre en 17 dambrug, der tilmed forurenede gevaldigt, dengang man brugte naturfoder til regnebuerne. 10 dambrug har siden nedlagt sig selv, mens staten har købt resten. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, lørdag

Forsiden