Advokatvirksomhed

Villy Søvndal tæller fortsat knapper

FORMAND? Meddeler i dag, om han stiller op som formand for SF. Advokat fra Næstved overvejer også at stille op

KØBENHAVN:Et hovedbestyrelsesmøde i Socialistisk Folkeparti bragte lørdag ingen afklaring af, om partiets forsvarsordfører Villy Søvndal stiller op for at afløse Holger K. Nielsen som partiformand. Det vil Villy Søvndal give besked om søndag, sagde han i hovedbestyrelsen, hvor et andet hovedbestyrelsesmedlem meddelte, at hun overvejer at stille op. Det er Meta Fuglsang, der er advokat i Næstved - Jeg er en af dem, der overvejer at stille op, og jeg håber også, at mange andre overvejer det, sagde Meta Fuglsang. Hun er ikke medlem af Folketinget, men indstillet på at bruge meget tid på Christiansborg, såfremt hun bliver partiformand. Hun derfor vil bruge den kommende tid til at overveje, hvordan hun i givet fald kan få privatøkonomien til at hænge sammen. Holger K. Nielsen sagde op som partiformand dagen efter valget, og han forlader posten, når en ny formand er valgt. SF indleder landsmøde i Herning 2. april, men det er ikke sikkert, at den nye formand er valgt, når landsmødet slutter. Med støtte fra Holger K. Nielsen fremlagde partiets næstformand Trine Bendix på hovedbestyrelsesmødet et forslag til at ændre lovene, så partiets medlemmer træffer afgørelsen i en urafstemning efter landsmødet. Dette forslag deler hovedbestyrelsen næsten midt over. Hovedbestyrelsen anbefaler forslaget - men kun med 18 stemmer mod 15. Villy Søvndal undlod at stemme. Tilhængerne mener, at en urafstemning vil styrke medlemmernes indflydelse og også give den tredjedel af medlemmerne, hvis partiforeninger sædvanligvis ikke sender delegerede til landsmødet, mulighed for at påvirke resultatet. Modstanderne mener, at det styrker partiformandens position i partiet mere end rimeligt er, hvis han er valgt på landsmødet. - Det vil betyde et spring tilbage til Aksel Larsens dage, og vi har de dårligste erfaringer med det fra fagbevægelsen, sagde John Reynolds. De stærkt delte holdninger betyder, at partiforeningerne må forberede sig på, at de delegerede skal vælge formanden. Afgørelsen om urafstemningen træffes på landsmødet. Det betyder, at de delegerede skal vælge formanden, hvis det forkastes. Vedtages det, går en procedure i gang, hvor de, der er medlem pr. 1. marts, skal stemme. Resultatet vil blive offentliggjort 29. april. Hovedbestyrelsen brugte også et par timer på at diskutere det dårlige valgresultat, og de fleste var enige med Holger K. Nielsen i, at SF kom i klemme mellem De Radikale og Enhedslisten, fordi partiet førte valgkamp på traditionelle venstrefløjsstandpunkter om bedre velfærd. Den linje blev kortsluttet af regeringens valgløfter, og valgkampen kom i stedet til at dreje sig om værdier som globalisering og indvandring. - Det havde vi ikke forberedt ret meget, erkendte Holger K. Nielsen. - Men det betyder ikke, at vi skal forlade højre-venstre aksen. Det vil være en meget stor fejl, for det er der, vi har vores stærke side. Vi skal sørge for at formulere en politik, der sammenholder vores sociale profil og den værdibaserede, tilføjede han. På sit næste møde 26. februar skal hovedbestyrelsen gå i dybden med diskussionen om, hvordan partiet skal forny sig organisatorisk og politisk. /ritzau/