Vilsted får snart bedre vand

VILSTED:I løbet af ganske kort tid kan forbrugerne under vandværket i Vilsted se frem til vand med et lavere nitratindhold. Det sker efter at målinger har vist, at Vilsted Vandværk ikke kunne overholde grænseværdien for nitrat. Der blev derfor iværksat et projekt omkring levering af vand fra Engelstrup Vandværk til forbrugerne i Vilsted. - Vi er nu så langt fremme, at håndværkerne er ved at støbe fundament til den nye vandværksbygning bag ved kirkegården, hvor vi har købt et stykke jord, således at vi selv ejer både arealet og bygningen og vi er nu meget snart klar til at levere vand til forbrugerne i Vilsted, siger formand Poul Erik Ravn. Projektet er beregnet til at ville koste omkring 400.000 kr. Den udgift kommer til at fremgå af 2004-regnskabet, der derfor forventes at ville vise et underskud på næsten 300.000 kr. Lille spild Poul Erik Ravn kunne på generalforsamlingen oplyse, at Vilsted Vandværk kun har haft et spild på under en procent i 2003. Det betegner Poul Erik Ravn som meget tilfredsstillende. Der er i 2003 solgt 14.406 kubikmeter til forbrugerne og oppumpet 15.400 kubikmeter. Det giver et spild på kun 94 kubikmeter. På generalforsamlingen konstaterede formanden, at der i det forløbne år ikke har været ledningsbrud eller utætheder på ledningsnettet og derfor må den lille afvigelse skyldes mindre aflæsningsfejl hos forbrugerne. I forhold til 2002 var der i 2003 et lille fald i salget af vand. Vandforbruget i byen faldt fra 14-406 kubikmeter til 13.005 kubikmeter. Vandværkets 2003-regnskab udviser et overskud på 7.448 kr.