EMNER

Vilsted-præst overvejer retssag

Biskop og Kirkeministeriet får næse i præstesag af ombudsmanden

Den afsatte præst i Vilsted, Villy Jørgensen, burde ifølge ombudsmanden ikke være fritaget for tjeneste, fordi der ikke samtidig blev rejst en tjenestemandssag. Nu overvejer Villy Jørgensen, om han skal meddele Kirkeministeriet, at han vil have sin sag genoptaget.
foto: martin damgård

Den afsatte præst i Vilsted, Villy Jørgensen, burde ifølge ombudsmanden ikke være fritaget for tjeneste, fordi der ikke samtidig blev rejst en tjenestemandssag. Nu overvejer Villy Jørgensen, om han skal meddele Kirkeministeriet, at han vil have sin sag genoptaget. foto: martin damgård

VILSTED:Den afsatte præst i Vilsted, Villy Jørgensen, overvejer i øjeblikket, om han skal meddele Kirkeministeriet, at han ønsker at få genoptaget sin sag. Det sker efter at biskoppen i Viborg, Karsten Nissen, har fået en næse af ombudsmanden, fordi han ikke handlede efter reglerne, da han for snart et år siden valgte at fritage sognepræsten i Vilsted for tjeneste kort før, han skulle pensioneres. I en redegørelse om sagen konkluderer ombudsmanden, at Villy Jørgensen ikke fik den behandling, som loven kræver. Ifølge Ombudsmanden var det derfor heller ikke i orden, at Kirkeministeriet blåstemplede biskoppens beslutning. Ombudsmanden kalder både biskoppens og Kirkeministeriets håndtering af præstesagen fra Vesthimmerland for ¿beklagelig¿. Sagen handler om, at Villy Jørgensen arvede penge efter en enke i sognet, og at han modtog et større pengebeløb fra et andet sognebarn. I omtalen af sagen blev der sat spørgsmålstegn ved, om Villy Jørgensen havde snydt sognebarnets børn for tvangsarv. Efter to møder med præsten valgte biskoppen at fritage sognepræsten fra sit arbejde, fordi biskoppen vurderede, at han ikke længere nød den nødvendige ¿tillid og agtelse¿. Samtidig udtalte Karsten Nissen, at præsten efter biskoppens opfattelse ¿ikke har handlet for personlig vindings skyld¿. Men biskoppen kan ikke fritage en præst for tjeneste, hvis biskoppen ikke vil rejse en tjenestemandssag, slår ombudsmanden fast. Karakter af sanktion - Fritagelsen fik karakter af en sanktion, som blev iværksat uden hensyn til reglerne, siger ombudsmanden. Over for ombudsmanden har Villy Jørgensen givet udtryk for, at tjenestefritagelsen medførte, at han blev mistænkeliggjort over for menigheden og offentligheden uden mulighed for at få sagen afprøvet i tjenestemandssag med en dommer som formand. Men ombudsmanden har meddelt Villy Jørgensen, at han kan rette henvendelse til Kirkeministeriet, hvis han ønsker, at ministeriet skal genoptage sagen. Og den mulighed tygger Villy Jørgensen altså i øjeblikket på om han skal benytte sig af. - Jeg er meget, meget tilfreds med ombudsmandens afgørelse, siger Villy Jørgensen, der i den kommende uge vil drøfte med sin advokat, om han skal meddele Kirkeministeriet, at han ønsker sagen genoptaget. - På den ene side ville det være meget rart at få rettens afgørelse, for jeg føler mig helt urimeligt hængt ud i den her sag. - Det har haft store personlige omkostninger for både mig selv og min familie. Omvendt er det jo et kæmpe stykke arbejde at gå i gang med en retssag, så vi skal lige have tygget lidt på det, siger Villy Jørgensen. Biskop Karsten Nissen siger, at han ikke føler, at han kunne have handlet anderledes, fordi sagen opstod få måneder før, Villy Jørgensen skulle gå på pension. - Når man iværksætter et tjenstligt forhør, så er det med henblik på at se på konsekvenser for ansættelsen. Jeg skønnede, at det ikke gav nogen mening at holde et tjenstligt forhør med de store omkostninger, der er forbundet med det - også for Villy Jørgensen. Jeg mener fortsat, at jeg valgte den mindst smertefulde løsning både af hensyn til folkekirken og embedet og Villy Jørgensen, siger Karsten Nissen. I februar konkluderede en politiundersøgelse, at Villy Jørgensen ikke havde gjort sig skyldig i bedrageri.