Lokalpolitik

Vilsted Sø-projektet udskydes

Genetablering af sø må vente - nødvendigt med ekspropriation

VILSTED:Det største vådområdeprojekt i Nordjyllands Amt nogensinde kan ikke helt holde tidsplanen. Der er tale om genetableringen af Vilsted Sø, som nu bliver forsinket et halvt år, fordi jordfordelingen for de berørte lodsejere ikke kan afsluttes endnu. Der er lavet jordfordeling i to omgange, hvor anden omgang afsluttes 1. oktober. Men det bliver nødvendigt med en tredje omgang, oplyser Naturkontoret, Nordjyllands Amt, i et nyhedsbrev. Desuden bliver det nødvendigt at foretage ekspropriation af jord fra to ejendomme. I går sagde amtets udvalg for teknik og miljø god for denne metode til at få gennemført projektet. Uenighed om erstatning Det bliver nødvendigt at foretage ekspropriation, fordi to lodsejere ikke kan acceptere den erstatningsjord, de vil få i stedet for, ligesom der heller ikke er opnået enighed om prisen for deres jord uden erstatningsjord. Amtet har lov til at tvinge lodsejere til at afstå deres jord, når der som her er tale om få lodsejere, der ikke frivilligt vil medvirke til vådområdeprojektet. Det skal dog lige forelægges økonomiudvalget samt amtsrådet. Jordfordelingen berører i alt 177 lodsejere. Når anden omgang er ovre, vil der være opkøbt eller byttet jord fra 150 af dem. Men så mangler der altså 27, som hovedsageligt har jord øst for Sjørupvej, der krydser hele projektområdet. Den tredje jordfordeling ventes at slutte 1. december i år. Ifølge Naturkontoret betyder det, at anlægsarbejdet tidligst kan komme i gang 1. september næste år, og søen vil derfor først begynde at blive dannet i foråret 2006. Den officielle indvielse bliver så sommeren 2006, måske i maj. Vandretur allerede nu Andre detaljer i det omfattende projekt begynder til gengæld at falde på plads. Området ventes at blive brugt af naturelskere og sportsfolk, og det tages der hensyn til. Amtet har købt en bygning ved Ranum, som bliver indrettet med shelter, handicaptoilet, udstilling og andet. Der laves en sti, og allerede tirsdag 14. september er der mulighed for at komme på en frisk travetur langs den kommende Vilsted Sø. Stien eksisterer ganske vist ikke endnu, men man begiver sig alligevel ud i området - omend gangbesværede nok må springe denne tur over. Deltagerne mødes på p-pladsen ved Vilsted Aakro, hvorfra der kører bus til vandreturens startsted, ligesom deltagerne køres tilbage til Vilsted.