VILSTED SØ

[ Det har kostet 66 millioner kroner at genetablere Vilsted Sø. [ Aage V. Jensens Fonde har bidraget med opkøb af arealer for 21 millioner kroner. Desuden har fondene givet tre millioner kroner til et fugletårn, to handicapbåde og restaureringen af Ranum Søhus. [ Nordjyllands amt har spenderet fem millioner kroner på søprojektet. [ Skov- og Naturstyrelsen - altså staten - har bevilget 37 millioner kroner til genetableringen af søen. De penge er brugt til forundersøgelser, erstatninger, anlægsarbejder og rekreative anlæg.