Vind i vingerne

} September var ikke særlig blæsende i år, selv om det blev bedre i den sidste halvdel af måneden - set fra et energimæssigt synspunkt. På trods af den generelt beherskede vind producerede områdets vindmøller væsentlig flere kWh i september i år i forhold til samme måned i fjor. Alligevel ligger resultatet 15%-point under normalen, fremgår det ifølge Bo Godsk i Vindmølleinformation.