Vind penge til restaurering

Du behøver hverken være håndværker eller arkitekt - bare du har en god idé

Lisbeth Helleskov
Trænger det gamle parcelhus til en opfriskning?
Byggeri 11. marts 2007 05:00

Skal loftet udnyttes, overvejer du solvarme eller er det gamle 60’er hus blevet for lille? Går du i ombygningstanker og har du en god ide, var det måske en mulighed at deltage i Danmarks største boligpris, Bolius Idepris, der udlover 250.000 kr. til den bedste ide i tre kategorier samt en række mindre præmier - i alt 1.470.000 kr. er der i præmier. Kun private ejere af enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse kan deltage. Og ideerne skal omhandle større planlagte forbedringer af eget hus, og må ikke allerede være påbegyndt. Formålet med konkurrencen er at højne livskvaliteten blandt husejerne. Du kan deltage i tre kategorier: 60’er/70’er-huset, Bæredygtig bolig og Ny tagetage (eller ombygning af eksisterende). Udover de tre hovedpræmier, der skal bruges til at realisere idéen som betaling af håndværkere, materialer og rådgivning. Herudover uddeles 36 skattepligtige præmier som anerkendelse af de gode idéer. Bolius Idépris skal motivere til, at boligejerne forbedrer deres huse. Samtidig vil Bolius gøre opmærksom på værdien af professionel rådgivning, når man skal bygge om og forbedre sin bolig. Kategorierne 60’er/70’er-huset: Bolius ønsker at åbne flere husejeres øjne for kvaliteterne i periodens – uretmæssigt udskældte – huse. Hvordan kan det eksisterende hus forbedres til glæde for dets beboere? Måske er huset blevet for lille til den voksende familie, og ønskes derfor udvidet, eller også er det måske nedslidt og skal gennemgå en omfattende modernisering. Ny tagetage - eller ombygning af eksisterende: Hvordan får du et større boligareal ved at udvide opefter? Her tænkes blandt andet på opførelse af ny 1. sal på enfamiliehuse i ét plan, inddragelse af eksisterende ikke-udnyttet loftrum eller en større ombygning af eksisterende tagetage. Hvordan løses opgaven med respekt for det eksisterende hus, familiens dagligdag og hensynet til arkitektur, funktionalitet og bygningsmæssig holdbarhed? Bæredygtig bolig: Hvordan indarbejdes begrebet ”bæredygtighed” i eksisterende huse, så du får et sundere hjem, et der er billigere i drift, eller mindre miljøbelastende? Og hvordan forenes dette med moderne livsførelse og husets arkitektur og funktionalitet? Følgende stikord er tænkt som inspiration til forbedringen af dit hus. De er ikke obligatoriske i forhold til at kunne deltage i Idéprisen. { Energibesparelse: Her tænkes bl.a. på efterisolering, alternative energiformer, udnyttelse af passiv solvarme, naturlig ventilation, forbedret anvendelse af dagslys, varmeproduktion fra solvarmeanlæg (opvarmning af hus og varmt vand), solceller til el-produktion mv. { Miljø: Her tænkes bl.a. på miljøvenlige lokale materialer - herunder genanvendelige og genbrugsmaterialer, naturlig rensning af spildevand gennem rodzoneanlæg i stedet for kloak, materialer med lave vedligeholdelseskrav, affaldshåndtering - kompostering, regnvand - opsamling og til toiletskyl mv. { Arkitektur: Her tænkes bl.a. på fleksibilitet i boligindretningen, lyse bygninger med maksimal dagslysudnyttelse, integrerede energiløsninger - solvarme, solceller, naturlig ventilation, placering af vinduer og glasarealer og behovsanalyse af boligstørrelse. Sidste frist for tilmelding er 26. marts 2007 kl. 23.59. Tilmeldingsblanket og flere oplysninger findes på www.boliusidepris.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...