EMNER

Vindblæs på vej til at vende bøtten

Landsbyordning oplever igen tilgang af de allermindste

VINDBLÆS:Landsbyordningen Minihuset ved Vilsted-Vindblæs Skole oplever igen tilgang af børn efter ordningen tidligere på året blev nednormeret fra 63 pladser til 45. Nu er bøtten vendt, og børnene strømmer igen til landsbyordningen. Det er de mindste børn i tre til fem års alderen, der rykker ind. De 56 pladser er nu besat. Beregningerne viser, at fra 1. januar vil der være 58 børn og tallet vil stige til 60 frem mod sommerferien næste år. Opnormeringen har netop været på bordet hos undervisnings- og kulturudvalget, fordi de ekstra pladser vil koste kommunen yderligere 155.000 kr. Lederen af Minihuset, Inge Trinkjær, glæder sig over rykind af mindre børn i øjeblikket. Udover børn fra Vilsted/Vindblæs-området kommer der også børn fra Ranum og Løgstør. - Flere forældre med små børn ytrer ønsker om at de deres børn passet i Minihuset, fordi de på længere sigt vil have deres børn i den Vilsted/Vindblæs Skole. - En del har tilsyneladende gjort op med sig selv, at de i fremtiden vil have deres børn i den lille landsbyskole, og derfor vælger de allerede når børnene bliver tre år at sætte børnene i landsbyordningen her med henblik på, at de skal gå i skolen til sin tid, siger Inge Trinkjær. Landsbyordningen Minihuset har børn fra tre år til omkring 10 år. Man kan være i pasningsordningen til og med 3. klasse. Der er seks ansatte i Minihuset, men opnormeringen betyder yderligere en ansat. Der er desuden en i jobtræning.