Vinderby - det beslutter man sig for at være!

Aars bestemte sig for en halv snes år siden for at blive en vinderby - og man behøver blot at sige Per Kirkeby for at vide, at det blev den så. Aars - tidens by, siger de selv - og her ved juletid altså med en ekstra dimension. Ikke kun som Kirkeby - men som juleby Per Kirkeby er i øvrigt det aktuelle emne for en særudstilling på Museumscenter Aars med Udstillingen I Eget Hus. Der vises nye oliebilleder fra Læsø - og de er netop hængt op i den del af museumscentret, som kunstneren har tegnet. Og man behøver ikke absolut at være nødt til at købe et maleri på omkring to gange en meter for at få Per Kirkeby på væggen. Museet sælger signerede plakater for 300 kr. og usignerede for 150 kr., og der er plakater fra flere års udstillinger. Til Aars' vinderplaner hørte i første runde den renovering af byens strøg, som har givet den gamle stationsby et moderne snit med bl.a. brosten og bred fortovsbelægning og indretning af byens centrum, og med journalisten Peter Olesen som mellemmand fik medlemmerne af Aars Handelsstandsforening noget at tænke over: Resultatet er fine facader og så godt som ingen baldakiner, så der er frit udsyn opad mod tidligere tiders bygningskunst med fine karnapper og gesimser. Byens udendørs Kirkeby-kunst løftede samtidig byen fra triviel provins til veritabelt kunstcenter. Godt vundet.... 120 gange om dagen kører en bus til eller fra Busterminalen i Aars, og busserne kommer fra alle verdenshjørner. Fra Aalborg kører eksempelvis X-busser, og helt fra Købehvan kan man komme med bussen, der kører indenom på vej til Fjerritslev. Prisen for en busbillet fra Aalborg til Aars er otte zoner. Dem kører man for 40 kr. på et klippekort.