Vinderen blev Fladstrand men hvem er taberne?

Forældre fortsætter med at skrive læserbreve om den nye skole i nordbyen.

Der er en grund til at spørgmål der ønskes et svar på, skal sendes skriftligt til byrådet inden 8 arbejdes dage, derfor syntes jeg det er meget foruroligende, at jeg nu efter endnu en henvendelse til borgmesterkontoret ikke har fået svar på et simpelt ja/nej spørgsmål. Kan kun undre mig over hvorfor. Allerede d. 14 april indsendte forældregruppen fra Fladstrand skole dette spørgsmål til byrådet i forbindelse med byrådsmødet d. 27 april: Har arbejdstilsynet og brandmyndigheder godkendt at Sfo skal rumme 300 børn, på nuværende tidspunkt er der knap plads til 100. Og er indeklimaet/ventilation optimeret til gældende regler? Er det vores opgave som forældre at undersøge om alle disse forhold er i orden? Er det overhovedet sikkert at sende vores børn i skole? Hvilke ting er der heller ikke taget højde? Hvem har ansvaret for at kontrollere alle forhold omkring indeklima, arbejdsmiljø og sikkerheden etc. er i orden, når der sker en væsentligt ændring på skolerne? Hvem har ansvaret for at ALT er undersøgt ordentligt inden der bliver kastet rundt med vores børn? Og hvorfor kan vi ikke få et svar på et simpelt JA/NEJ spørgsmål stillet som et skriftligt spørgsmål til byrådet? Kan det tænkes at det er fordi svaret er NEJ? Derfor undre det mig meget at Paul Rode og SF samt de to Venstremænd i børne og ungdomsudvalget vil sende Fladstrands 250 mindste elever til Abildgård, velvidende at det ikke er godkendt til det. Det er vel ikke sådan at der ikke tænker på vores børns sikkerhed? Eller forholder det sig sådant, at de vil til at bruge vores skattekroner på en skole der skal lukke? Og hvorfor skal de mindste elever ikke have samme undervisningsmuligheder og undervisningsmiljø som de største. Da vi indsendte spørgmålet til byrådet, var jeg ikke klar over at børnene skulle deles op, det fandt jeg først ud af dagen efter byrådsmødet ved åbent hus arrangementet. Det jeg faldt over var specielt lilla klynge, da det er den klynge hvor 2. og 3. klasser skal gå i skole og så også gå i SFO. det er godkendt til max 150 personer. Med 6 klasselokaler tilhørende en klynge. Bliver der hurtigt mere end 150 personer med lærer og pædagoger. Og hvordan kan skolen sikre at der ikke kommer andre børn der ind når de leger? selve SFOén på skolen er også kun godkendt til 150 personer, der skal alle 0. og 1. klasserne være altså ca. 160 børn + pædagoger, kan ikke forstå dette regnestykke. Ved godt de er tvunget ud af huset, men hvad gør de så hvis der er pædagoger der er syge, eller de af andre årsager ikke kan komme afsted. Syntes ikke disse forhold er optimale for nogen børn. Det må kommunen kunne gøre bedre.