Naturkatastrofer

Vinderidé: - Lav et vulkancenter

Lars Nikolajsen fra Viby vandt Vesthimmerlands Turistforums idékonkurrence med forslag om at etablere et vulkancenter ved Ertebølle

VESTHIMMERLAND:Vinderen af Vesthimmerlands Turistforums konkurrence om det bedste turistprojekt er fundet. Vinderen blev projektet ”Vulkancenter Ertebølle”. I slutningen af 2008 udskrev Vesthimmerlands Turistforum en åben konkurrence om det bedste turistprojekt, eller den bedste aktivitet som kan bidrage til forsat god udvikling af turismen i Vesthimmerland. Formålet med konkurrencen var at finde nye og gerne anderledes projekter, der kan formå at differentiere sig i det enorme udbud af oplevelser og attraktioner der findes i Nordjylland. Dommerkomiteen var slet ikke i tvivl, da man udpegede det godt gennemarbejdede forslag fra Lars Nikolajsen fra Viby ved Århus som det bedste forslag. Dommerkomiteen lagde især vægt på det innovative og nyskabende ved forslaget, bl.a. findes intet tilsvarende center i Danmark. I sin indledning til forslaget skriver vinderen Lars Nikolajsen selv: ”Netop i Danmark – og især ved Ertebølle Hoved, er der glimrende muligheder for at se, hvordan Atlanterhavet og hele det skandinaviske område blev skabt. Ved Ertebølle dryssede enorme mængder vulkansk aske ned over en tidsperiode på flere millioner år. Fra Ertebølle strand kan man ved Ertebølle Hoved se ca. 60 store vulkanudbrud. Vulkancentret etableres i nær sammenhæng med det nuværende Stenaldercenter, idet disse to centre på en måde vil hænge nært sammen. Vulkancentret vil vise, hvordan området blev skabt, og Stenaldercentret vil vise, hvordan mennesket, da det etablerede sig ved Ertebølle, udnyttede den natur, som vulkanerne for millioner af år tilbage havde skabt. Selve centret forestiller vinderen sig skal bestå af flere forskellige udstillings og oplevelsesområder, ”bl.a. vil man via en indgang i bjerget, kunne gå ind i vulkanens indre og opleve et udbrud, eller se selve Atlanterhavets fødsel. Turistforum eller Vesthimmerlands Kommune har ikke planer eller mulighed for selv at realisere projektet, men håber at interessenter vil finde ideerne så spændende og nyskabende, at de finder grundlag for at gå videre med projektet. I løbet af sommeren vil vinderen selv få lejlighed til at fortælle yderligere om projektetforslaget ved en overrækkelsesbegivenhed i Vesthimmerland. Turistforum er nedsat af Vesthimmerlands Kommune og har til opgave at være sparring til den kommunale turismeindsats, samt være turisterhvervets talerør. Turistforum består af otte medlemmer der vælges af virksomhederne selv.