Vindenergi

Vindkraftens vækst tog et dyk

Fremgang ned fra 60 til seks pct.

AALBORG:Trods tilbageslag i USA og et skifte i den danske energipolitik holdt de danske vindmøllefabrikanter sig svævende i 2002, men de foregående års tårnhøje vækstrater er afløst af et mere sindigt tempo. Sidste år oplevede vindmøllefabrikanterne målt i produceret effekt en vækst på fem procent til en samlet 3614 megawatt. Da verdensmarkedet samtidig voksede seks pct. var sektoren dermed i stand til at bevare sin andel på ca. 50 procent af verdensmarkedet for vindmøller. Det er 10. år i træk med vækst i både salg og beskæftigelse, men resultatet nåede langt fra rekordåret 2001, hvor salget voksede med 60 procent. Vindmøllefabrikanterne og deres underleverandører beskæftigede i 2002 cirka 21.000 i Danmark, mens omsætningen steg med syv procent til 22 milliarder kroner. 88 pct. af de producerede vindmøller eksporteres. Med 38 pct. af salget er Tyskland det suverænt største marked, mens hjemmemarkedet med 12 pct. udgør det næststørste. USA styrtdykkede til gengæld sidste år, idet salget af danske møller i USA faldt fra 1037 megawatt i 2001 til 342 megawatt. Tabet har branchen imidlertid hentet hjem på en række mindre markeder, der voksede sidste år. På dansk grund er det især udskiftning af ældre vindmøller samt nye havvindmølleparker, der står på dagsordenen. Det største bidrag var 160 megawatt på Horns Rev i Nordsøen. I år etableres der 158 megawatt på Rødsand syd for Lolland. Sidst på året ventes der at blive åbnet for udbud af nye havmølleparker. På land går udbygningen af vindkraft nærmest er gået i stå, fordi det er blevet mere usikkert at investere i vindmøller. I 2002 dækkede vindmøller 15 procent af det danske elforbrug. Udskiftningsordningen, som betyder, at små møller udskiftes med nye med større kapacitet, ventes sammen med flere havmøller at få vindkraften op på 17 procent i år. I Nordjylland bidrog udskiftningsordningen i 2002 til en vækst i vindkraften på ca. 13 megawatt svarende til en vækst på tre procent. I Nordjylland dækkede vindkraften sidste år godt 21 pct. af elforbruget. Sønderjylland toppede med ca. 28 pct.