Vindkraftfolk sår tvivl om skrotningsordning

186 nordjyske møller vil næppe falde som ønsket

AALBORG:Den netop vedtagne udskiftningsordning kommer næppe til at nedlægge vindmøller i det omfang, som politikerne bag forliget har lagt op til. Ifølge aftalen, som er en del af et stort energiforlig. skal 900 eksisterende møller på landsplan forsvinde inden for fem år. Omsat til nordjyske tal svarer det til ca. 186 vindmøller, men aftalens økonomiske vilkår er for ringe til at opfylde den målsætning inden for perioden, vurderer fagfolk inden for branchen. - De økonomiske vilkår er stadig alt for ringe. De møller, der erstatter de gamle, får ganske vist 12 øre mere pr. kWh end de møller, de erstatter, og må producere det dobbelte, men der er stadig tale om Europas ringeste støtteordning, siger Gert Jensen, direktør for Dansk Vindkraft i Hjørring. Ialt vil de nye møller blive afregnet med op til 48 øre pr. kWh i de 12.000 fuldlasttimer svarende til fem-seks år. I perioder med billig strøm vil prisen kunne komme under det beløb. - Til sammenligning er man i Tyskland garanteret en afregningspris på 64-65 øre pr kWh 20 år frem i tiden, siger Gert Jensen, som derfor forventer, at kun de ældste og mest udtjente møller vil falde de næste år, siger direktøren, der dog tilføjer, at amtet vil kunne fremme processen ved at udpege nye områder med meget gunstige vindforhold. I den forbindelse peger han dog på et element, som yderligere kan trække udskiftningen i langdrag. - Der kommer til at gå mindst et år, før den regionale planlægning er klar, siger han. Med de gældende regler for vindmøller på land bliver det ifølge direktørenmøller i størrelsen på op til 1,5 megawatt, der vil skyde op. Ifølge forliget svarer det til et sted mellem 40 og 50 nye møller. Vindkraftkonsulent Lars Bo Albinus, Energi & Miljødata i Aalborg, tilslutter sig vurderingen af, at det vil vare en rum tid at nå dertil. - Sammenlignet med den tidligere skrotningsordning, som bidrog til, at ialt 241 små møller forsvandt fra Nordjylland er de økonomiske vilkår væsentligt ringere denne gang. Dels er afregningen ringere, dels er det denne gang væsentligt mere værdifulde møller, man skal fjerne. Ejerne vil derfor tage sig bedre betalt, hvilket vil være med til at presse prisen på skrotningsbeviserne opad denne gang, siger vindkraftkonsulenten. Forklaringen på den højere værdisætning er, at møllerne under sidste skrotningsordning var væsentligt mindre og ældre end de møller, der nu er i fokus, og at de derfor kørte med væsentligt højere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger målt pr. produceret kWh. Prisen på møllerne var derfor tilsvarende lav, siger Lars Bo Albinus, som også nævner det forhold, at et skrotningsbevis blot giver adgang til en fordobling af produktionen, hvor den gamle ordning tillod en tredobling. - Så for at opstille 1000 kW skal man pille 500 kW ned. De 12 øre pr. kWh, som de nye møller giver ekstra i forhold til de gamle, vil derfor næppe være nok til at vi får ryddet landskabet for et større antal møller. Specielt ikke når de 12 øre ekstra er begrænset til 12.000 fuldlasttimer, siger vindkraftkonsulenten. En holdning, som projektleder hos Dansk Vindkraft Michael Nielsen tilslutter sig. - Der skal mindst 10 øre mere i bøssen før, der for alvor sker noget, siger han