Lokalpolitik

Vindmølle-duo klar til at ignorere kommunalt påbud

Per og Johannes Nielsen afviser krav fra Dronninglund Kommune

TRY:Duoen bag den ene gamle og de tre nye vindmøller i vindmølleparken ved Gretterholtvej syd for Try, Johannes Nielsen og sønnen, Per Nielsen, har ikke i sinde at efterleve Dronninglund Kommunes påbud om senest i morgen klokken 12 at standse arbejdet med at opføre de nye vindmøller, indtil den gamle mølle på stedet er nedtaget. Det er ellers det krav, der er indbygget i både kommuneplan- og regionplantillæggene samt lokalplanen for området plus i de til sagen knyttede landzone- og byggetilladelser. Det er Per Nielsen, der ejer det omtalte område ved Gretterholtvej og er bygherre i forbindelse med de nye møller, mens Johannes Nielsen ejer den gamle mølle og har lejet sig ind på sønnens areal for at have sin vindmølle opstillet dér. Per Nielsen erkender, at der i byggetilladelsen fra kommunen står at læse, at han ikke må opføre de nye møller, før den gamle er nedtaget, men han påpeger samtidig, at det er med selvsamme byggetilladelse som grundlag, at han nu er begyndt at opføre de nye møller. - Jeg har den nødvendige byggetilladelse, men jeg kan ikke samtidig kræve, at en anden mand skal rive noget ned i den forbindelse, siger Per Nielsen, der på spørgsmålet om, hvorvidt han vil efterleve kommunens påbud svarer: - Nej. Heller ikke Johannes Nielsen er indstillet på at foretage sig noget i forhold til det kommunale påbud. - Hverken kommunen eller amtet er lovgivende i sager som denne. Det er kun Folketinget, der kan vedtage love, og ejendomsretten er ukrænkelig, siger han - og fortsætter: - Det er min mølle, og der er ingen, der kan tvinge mig til at pille den ned, fordi en anden mand skal opføre nogle andre møller. Og jeg kan heller ikke tvinge ham til at stoppe arbejdet med at opføre de nye møller.