Vindmølle i Jerup

Politikerne er klar til at dispensere selv om der ikke drives jordbrug på gården

Lokalpolitik 12. september 2011 09:00

Direktør Karl-Erik Slynge, Trigon, får tilladelse til at opføre en husstandsvindmølle på sin gård på Himmerigsvej 10 i Jerup. Plan- og miljøudvalget var tirsdag på besigtigelse og besluttede at give tilladelse til opsætning af en mølle med en højde på 18 meter og en vingediameter på 3 meter. Kommunens forvaltning havde indstillet, at det i stedet blev et afslag. Karl-Erik Slynge begrunder sin ansøgning med vigtigheden af få lavet demonstrationsanlæg, hvis Frederikshavn skal leve op til egne ambitioner om at blive energiby. I forvejen er gården på Himmerigsvej renoveret til lavenergi og opvarmes med jordvarme. Trigon fik på det seneste møde i plan- og miljøudvalget tilladelse til at opsætte en tilsvarende mølle ved virksomhedens nye domicil på Knivholtvej. Forvaltningens indstilling om at afslå dispensation hang sammen med gårdens beliggenhed i et Natura 2000 område og desuden lige på kanten af et fuglebeskyttelsesområde. Efter kommuneplanen er det kun tilladt at opsætte husstandsvindmøller i områder, der anvendes til jordbrug. Den bestemmelse skal blødes op, mener plan- og miljøudvalget Det vil formenlig ske en med en mindre restriktiv formulering i den nye vindmølleplan, som er under udarbejdelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...