Vindmøllefabrikken udvider

NEG Micon Steel køber jord og fastholder beskæftigelsen i Skagen

SKAGEN:Vindmøllefabrikken NEG Micon Steel, der har hovedkvarter i Randers, har netop påbegyndt en udvidelse af produktionsfaciliteterne i Skagen. Virksomheden, der tidligere hed Wind World, har købt et 15000 kvadratmeter stort areal beliggende langs Ellehammersvej og stødende op til den nuværende fabrik på Buttervej. Det betyder, at NEG Micon Steel nu råder over cirka 35000 kvadratmeter grundareal. Der er påbegyndt grave og støbearbejde som første etape af en ny bearbejdningsafdeling. Denne bygning får facade mod Ellehammersvej - Der bliver tale om en bygning på 24 gange 78 meter i en højde på 10,5 meter. Den opføres i hvide stålprofiler. I alt er der tale om 1900 kvadratmeter bygning. Vi vil derefter råde over cirka 7500 kvadratmeter under tag, fortæller fabrikschef Flemming Christensen. I den nye hal placeres i første omgang to bearbejdingscentre, 1 CNC drejebænk og et meget stort italiensk boreværk. Dette boreværk skal bruge cirka 600 kubikmeter beton til fundamenter til denne maskine. I forbindelse med byggeriet bliver der lagt betonsten over meget store udenomsarealer. Der vil blive etableret læsse og losseområder ud mod Ellehammersvej, således at generne med de mange lastvogne på Buttervej delvist udgås. Byggeriet skal stå færdigt i løbet af oktober eller november. De nye, mindre, maskiner er allerede leveret og midlertidigt opsat i den nuværende bearbejdningsafdeling. De nye, store, boreværk bliver leveret umiddelbart inden jul. De tidligere bearbejdningsfaciliteter vil uændret blive benyttet. Der er her placeret fire CNC-styrede bore/fræseværker samt et antal mindre bearbejdningsmaskiner. - Der er allerede ansat nye operatører til oplæring, og der vil derfor formentlig ikke blive tale om yderligere ansættelser i bearbejdningsafdelingen de første måneder. Vi forventer derfor uændret at skulle beskæftige cirka 90 ansatte, siger Flemming Christensen. Det overordnede ansvar for byggeriet påhviler fa. Amatech i Skødstrup, som er koncernens sædvanlige bygmester, men der vil fortrinsvis blive brugt lokale håndværkere. Således er det Jørgen Lyth, der netop nu er igang med gravearbejdet.