Vindmølleindustrien klamrer sig til et strå

I en nylig pressemeddelelse fra Vindmølleindustrien manipuleres der IGEN med fakta.

Med ordlyd som: "Undersøgelse viser at vindmøller er gode naboer" og "Hvis man skal tro modstandsgrupperne er vindmøller den værste nabo, man kan forestille sig. Men ifølge ny undersøgelse forholder det sig helt anderledes." Undersøgelsen der henvises til, er for det første helt tilbage fra juli 2010 og omhandler dernæst alle typer vindmøller - hvilket endnu, langt overvejende består af vindmøller af de mindre typer, som ikke giver de store ulemper for de omkringboende. Medens modstandsgrupperne hovedsageligt opstår i områder, hvor der skal være (eller findes) generende kæmpevindmøller, som er højere en en 30 etagers bygning. Fakta er imidlertid, at flere og flere kommuner heldigvis indser ulemperne og usikkerheden om eventuelle skadepåvirkninger og siger stop for mega-vindmøller. Og Vindmølleindustrien derfor er nødsaget til påvirke alt og alle til at tro, at megamøller på land er fremtidens billigste co2-frie energi. Hvilket jeg i øvrigt ikke vil afvise er sandt. Men jeg vil samtidigt understrege, at de mennesker, som skal leve tæt på disse møller, skal behandles anstændigt og ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger, økonomiske problemer og ødelagt livskvalitet. Bare fordi Vindmølleindustrien skal have Danmark overstrøet med kæmpemøller, hvor det vigtigste incitament er at tjene penge til ejerne og industrien.

Forsiden