Vindmøllepark i venteposition

Teknik-og miljøudvalget vil afvente udspil fra Nordjyllands Amt

HJALLERUP:Efter kun lige at have fået lagt låg på den årelange og problemfyldte sag om den nye vindmøllepark ved Gretterholtvej syd for Try, har Dronninglund Kommune nu fået en ny vindmøllesag at forholde sig til. Det drejer sig om en henvendelse fra Vindenergi ApS gående på, at kommunen og amtet udpeger et nyt vindmølleparkområde sydvest for Hjallerup - hvori der ifølge forslaget fra firmaet skal skabes plads til opstilling at tre vindmøller på op til 125 meter i højden. En støjberegning for de ønskede tre møller viser, at de alle vil overholde de vejledende grænseværdierfor støj og afstandskrav til nærmeste naboer, mens en enkelt nabo vil få flere skyggegener end den generelle retningslinie på maksimalt 10 timers skyggegene. Når alt det er sagt, så er det imidlertid også en kendsgerning, at der i Dronninglund Kommunes nuværende vindmølleplan kun indgår ét vindmølleparkområde - det i indledningen omtalte område ved Try - og samtidig har amtet nu også taget fat i arbejdet med at se nærmere på, hvordan det fremtidige vindmøllebillede i amtet skal se ud - med hvad det indebærer af vindmøllesaneringer og nyopførelser. Det er med henvisning til dette arbejde, at kommunens teknik- og miljøudvalg nu vil afvente et udspil fra amtet, inden der i kommunen tages endelig stilling til ønsket om en ny vindmøllepark ved Hjallerup.