Fodbold

Vindmøller i sigte

Mariagerfjord præsenterer sin kommuneplan i Hadsund og Hobro

Vindmøller 50 meter højere end denne 150 meter høje mølle ved Hjallerup er på tegnebrættet hos Vattenfall. Arkivfoto

Vindmøller 50 meter højere end denne 150 meter høje mølle ved Hjallerup er på tegnebrættet hos Vattenfall. Arkivfoto

Mens der fløjtes op til kamp i Albanien for det danske fodboldlandshold i aften, gives bolden op til det, der meget vel kan blive en sej debat i Hadsund Kulturcenter. Her præsenterer Mariagerfjord Kommune forslaget til en ny kommuneplan, den første i den nye kommunes historie. Og en af boldene, der sættes i spil, er udlæg af fem områder til vindmøller. Det største og rummeligste ligger ikke ret langt fra Hadsund, nemlig ved Buddum, og da kommuneplanforslaget også har udlæg af et kombineret bolig- og rekreativt område i Hadsund Syd som et af de mere kontroversielle elementer, kan der meget vel være lagt op til et verbalt slag på midtbanen. - Vindmøller rummer store økonomiske interesser og lige så store landskabelige interesser, så der vil ofte være kraftig debat om dem. Hvordan det bliver hér, er svært at sige på forhånd, vurderer kommuneplanlægger Allan Hassing. Derimod ligger det fast, at kommunens hold - både i Hadsund og på Mariagerfjord Gymnasium i Hobro dagen efter - udgøres af netop Allan Hassing, hans kollega Rita Mogensen, direktør Jørgen Basballe og som politiske repræsentanter Preben Christensen, formand for teknik- og miljøudvalget, samt borgmester og anfører H.C. Maarup. Genbrug Givet er det også, at de kommunale repræsentanter kridter banen op med en cirka halv time lang præsentation, hvorefter bolden gives op til debat for med- og modspillere. - Vi vil gøre en del ud af at præsentere grundlaget for kommuneplanarbejdet. Vi har som grundlag haft seks kommuneplaner og tre regionplaner, og en stor del af arbejdet har været at finde en fællesnævner for den nye samlede kommune, bemærker Allan Hassing. Han forventer, at ikke mindst miljøorganisationerne vil være repræsenteret på møderne. - De har udtrykt bekymring for, hvordan kommunen ville håndtere sin nye rolle som ansvarlig for planlægningen i det åbne land. Generelt kan man sige, at vi i høj grad har genbrugt de retningslinjer, der lå i de gamle regionplaner. Nogle vil måske sige, at det er fantasiløst, men man lader jo ikke pludselig hånt om 30 års planlægning, forklarer Alla Hassing. Kun vindmølleparker Blandt nyhederne er altså placering af fem vindmølleområder, hvilket stort set er udtryk for det muliges kunst. Baggrunden er et ønske fra regeringen om, at kommunerne via deres planlægning baner vej for flere møller. - Byrådet har besluttet, at man kun ville have vindmølleparker, ikke enkeltmøller, og at man ikke ville have kystnære vindmøller. Hvis afstandskravet til nærmeste nabo på fire gange møllens totalhøjde skal holdes, så er der faktisk ikke så mange muligheder, bemærker Allan Hassing. Mest interessant for mølletilhængerne er området ved Buddum, hvor de højeste møller - det vil sige op til 150 meters totalhøjde - kan placeres. I dag, hvor der produceres helt op til 250 meter høje møller med tilsvarende høj produktivitet, er de 150 meter næsten et minimum, bemærker Allan Hassing. - Men ét område mener byrådet er for lidt. Derfor har vi medtaget de øvrige, hvor der kan placeres møller på mellem 100 og 125 meter, forklarer han. Undervejs har man gjort brug af bistand fra Statens Vindmøllesekretariat, men ifølge Allan Hassing er der ingen garanti for, at der også bliver rejst vindmøller de pågældende steder. - Det vil under alle omstændigheder kræve yderligere detailplanlægning, herunder en VVM-redegørelse, forklarer han.