Vindmøller ikke i strid med EU's udbudsregler

Avanceret prøvestation kan bygges ved Lemvig

LEMVIG:EU's udbudsregler er ikke blevet overtrådt i forbindelse med, at Forskningscenter Risø har anlagt en prøvestation for fem vindmøller ved Høvsøre i Lemvig Kommune. Det har Konkurrencestyrelsen afgjort. Afgørelsen er den første af fire afgørelse om vindmølleparker. Konkurrencestyrelsen skal også tage stilling til klager over opførelsen af vindmøller ved Overgaard Gods i Mariager Kommune, på Hollandsbjerg Enge i Rougsø Kommune og på Ærø. Det var Sammenslutningen af Danske Elvarmeforbrugere, der havde klaget over, at opførelsen af Risøs prøvestation ved Høvsøre ikke havde været i EU-udbud. Men Konkurrencestyrelsen fastslår i sin afgørelse, at Risøs samlede udgift til anlægget af den første etape af prøvestationen med veje og pladser til de fem vindmøller var på 38 millioner kroner, og det er under de 40 millioner kroner, som er grænsen for, hvornår bygge- og anlægsarbejde skal i EU-udbud. Derfor er udbudsreglerne ikke blevet overtrådt. Private vindmøllefabrikanter kan mod betaling til Risø opstille egne vindmøller på prøvestationen, og opførelsen af de private vindmøller skal heller ikke i EU-udbud, fastslår Konkurrencestyrelsen. Godt nok er vindmøllerne sluttet til det offentlige elforsyningsnet, men møllerne skal bruges til forskning og udvikling, og det kan kun lade sig gøre, når de også er tilsluttet den offentlige elforsyning. Det, at vindmøllerne er opstillet i forskningsøjemed, er afgørende for, at et EU-udbud ikke er påkrævet. De fem 165 meter høje vindmøller, der er ved at blive rejst på prøvestationen i Høvsøre, har været genstand for megen strid og stor lokal modstand. Høvsøre blev udpeget som hjemsted for prøvestationen på grund af meget stabile og kraftige vindforhold, og der er ifølge Risø tale om verdens mest avancerede forskning i vindmøller. De måledata, der indsamles fra Høvsøre, vil således blive brugt i Risøs vindmølleforskning. /ritzau/