Vindmøller kræver vind

Uanset forslaget om at rejse møller langs landets motorveje, skal Thisted Kommune gøre sin vindmølleplanlægning færdig, siger udvalgsformand Henning Holm (S)

- Tage Leegaards forslag kan være nok så sympatisk, men han glemmer en ret væsentlig ting. Vindmøller virker bedst, når det blæser. Det gør det i Vestjylland og i Thy i langt højere grand end langs motorvejene i Østjylland og på Fyn og Sjælland. Henning Holm (S), formand for Thisted Kommunes udvalg for miljø og teknik, er derfor ikke sindet at følge sin konservative byrådskollega, folketingsmedlem Tage Leegaard, når han opfordrer til, at kommunen tager en "time out" i sin igangværende vindmølleplanlægning. Time-out'en skal i følge Tage Leegaard give luft til at afprøve holdbarheden i et forslag om at rejse fremtidige vindmøller langs landets motorveje, fordi der her ikke bor ret mange mennesker - og dermed ikke er så mange, der kan generes af vindmøller. Forslaget er formuleret af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Det blev tirsdag mødt med positive tilkendegivelser fra flere partier i folketinget. - Jeg kender ikke DN's forslag i detaljer. Overordnet lyder det jo fint nok, men skal der rejses møller på de steder i landet, hvor vinden ikke blæser mest, vil jeg tro der bliver brug for både flere og større møller end tilfældet er, hvis møllerne stilles op, hvor vindforholdene er bedst, siger Henning Holm. Han peger på, at Thisted Kommune i øjeblikket har sit forslag til syv mulige nye mølleområder i kommunen i offentlig høring. - Processen er i gang, og den bør køres til ende. Nu spørger vi både borgere og andre med interesse for sagen om deres holdninger til vores forslag - og når vi har de forskellige holdninger på bordet kan vi bedømme fremkommeligheden i de enkelte forslag. Sætter vi tingene i stå nu for at vente på, hvad der kan komme ud af forslaget fra DN, risikerer vi at tabe tid hvis det viser sig, der ikke er realiteter bag forslaget om vindmøller langs motorvejene, siger Henning Holm.

Forsiden