Vindmøller på luftige anparter

THISTED:Gennem store annoncer søger Anpartsselskabet Vindandele.dk at få fem mølleprojekter i Thy lokalt forankret. Midlet er et tilbud om at købe op til 50 andele af 20 kroner pr. andel. Hver andel giver adgang til at tegne anparter i en mølle, hvis projekterne realiseres. Mads Villadsen fra Energicenter Nord ApS står sammen med Skovgaard Invest ApS i Lemvig bag kampagnen. Det overordnede sigte med at forsøge at sælge lokale andele i projekterne skal sende et signal om stor lokal opbakning – et signal, som gerne må opfanges politisk, forklarer Mads Villadsen. Arkitekt Lise Degn, der er ansvarlig for Thisted Kommunes vindmølleplanlægning, fortæller, at forvaltningen har fået flere henvendelser fra borgere, der vil vide, om de fem projekter realiseres. Kun et enkelt af dem, en møllepark på Hanstholm Havn, står på listen over de 26 vindmølleprojekter, der indgår i kommunens planer. – Anparterne sælges for annoncørens egen regning. Vi planlægger på grundlag af de ansøgninger, der er kommet, og det er ikke afgjort, hvilke projekter, der kan realiseres, siger Lise Degn. Lokalt i Hanstholm har annoncen for medejerskab i Hanstholm Havn Møllepark sparket nyt liv i "Foreningen mod Store Vindmøller" ved Hanstholm. Den samlede for få år siden 1.283 lokale protester mod lignende planer.