Vindmøller vil gøre os syge

TESTCENTER:Med rette gør vi os tanker om, hvilken indflydelse de ekstremt store vindmøller har på dyre- og planteliv. De voldsomme protester fra befolkningens side tyder på, at vi instinktivt ved, at disse vindmøller også skader menneskers fysiske og psykiske sundhed. Hvis det virkelig lykkes vindmølleindustrien at gennemføre deres (skændige) forehavende med ikke at placere vindmøllerne på havet (og som det har vist sig ovenikøbet gavner havmiljøet), hvor de selvfølgelig hører hjemme i et så lille land som Danmark med så meget omliggende hav, får medicinindustrien kronede dage. Vi bliver uden tvivl psykisk og fysisk syge af at blive berøvet det vide udsyn over himmel og jord og af at blive tvunget til at se på vindmøllegenspenster døgnet rundt. Får vindmølleindustrien desuden statsstøtte, måske i modsætning til andre langt mere miljøvenlige energiformer, betaler vi selv til vores egen og det nordlige Jyllands undergang, og aktionærer i ind- og udland beriges på landets og dets befolknings bekostning. Undskyldningen med, at "vi skaber arbejdspladser" er ikke gangbar. Der er masser af arbejdspladser inden for landbrug, især økologisk landbrug, og inden for andre alternative energiformer plus inden for turisme. Så den med arbejdspladserne må den aggressive vindmølleindustri-regering længere ud på landet med.