Vindmølleindustri

vindmølleskrotningen

Regeringens store plan for udskiftning af gamle ineffektive vindmøller med nye større møller kan ikke nås til tiden, siger vindmøllebranchen. Skrotning af gamle vindmøller på land: Skrotningsordningen for gamle vindmøller løb oprindeligt fra 2004-2009. Inden 2009 skulle 900 gamle og ineffektive vindmøller med en effekt på 175 MW erstattes af bare 150 store og langt mere effektive møller med en effekt på 350 MW. Det kan dække elforbruget i ca. 170.000 husstande i et år. Det tog imidlertid kommunerne meget lang tid at få de nødvendige lokalplaner på plads. Derfor blev fristen af regeringen også udsat fra 2009 til udgangen af 2010. Vindmølleudbygningen er et led i planerne om at nedbringe brugen af kul, olie og gas og styrke den vedvarende energi ikke mindst af hensyn til udledningen af CO2. /ritzau/