Vindenergi

Vindmølletårne en streg i regningen for Bladt

Stålvirksomhed halverede omsætning og tabte 30 mio.

AALBORG:Af frygt for at miste kunder i en periode, hvor markedet måske atter var på vej op fortsatte Bladt Industries sidste år med at fremstille vindmølletårne, selv om det var gået hen og blevet en dårlig forretning. Den slags fejldispositioner straffes som regel, og resultatet kan da også aflæses på virksomheden regnskab for 2004, der endte med et underskud på 30 millioner kroner. Samtidig nåede selskabet kun en omsætning på 269 millioner kroner eller mindre end det halve af det foregående års. Det nuværende medarbejdertal på 120-130 mand er også en halvering i forhold til for et år siden. Administrerende direktør Peter Rindebæk er dog overbevist, at Bladt Industries nu er tilbage på ret kurs. - Vi har skåret hårdt på omkostningerne, og det har allerede givet bonus i form af et overskud i årets første kvartal. Virksomheden er blevet lettere at manøvrere, ordremæssiget ligger vi også langt bedre end for et år siden, fortæller Peter Rindebæk. Ved siden af en stor opgave i havnen i den svenske Østersøby Trelleborg - blandt andet en 800 ton tung jernbaneklap -er Bladt Industries inde i billedet til tre meget store projekterinden for offshore vindmølleparker i Tyskland, Holland og England. Her er det ikke selve vindmølletårnene, det handler om, men den stålkonstruktion, som forankre vindmøller i havbunden. - Så vi har altså ikke forladt vindmøllerne, som vi helt klart har store forventninger til. Indtil videre har vi stillet det med mølletårne i bero, men vi er med igen, så snart der måtte dukke nye ordrer op, forklarer Peter Rindebæk. Bladt har desuden fået en ny bestyrelsesformand, Kaj Taidal. Tidligere formand Arne Pedersen trak sig på grund af alder.