Vindsus over sommerfesten

Eventyr, gratis morgenbord og sport

LØRSLEV:Mærk vingesuset og udvid din horisont lyder det første af en række tilbud, som er rettet mod borgerne i Lørslev, Ugilt og Linderum i næste uge. Det er tid for den årlige sommerfest i Lørslev, og den starter torsdag den 9. juni med en aftentur nordvest for byen, hvor fire moderne vindmøller står og suser, så snart der er bare lidt vind i luften. Pia og Per Flyger på Spangerhede vil i samarbejde med Vestas fortælle om møllerne, og for de deltagerne, der ikke lider af højdeskræk, er der mulighed for at komme op i en af møllerne. Dagen efter er et mere jordnært dog eventyrligt emne på programmet, idet Lørslev Skole afslutter en emneuge med at skolens elever opfører H. C. Andersens Store Claus og Lille Claus to gange. Mellem de to opførelser er der fællesspisning på skolen, og hertil er tilmelding nødvendig. Sommerfestens aktiviteter kulminerer lørdag den 11. juni, hvor arrangørerne følger traditionen med at lave gratis kaffebord i skolegården om morgenen, og når kaffen har jaget den sidste søvnfornemmelse væk, så er viceborgmester Jens Chr. Larsen på banen. Og ikke med en søvndyssende tale. Efter festtalen er der optog gennem byen, og når de små og store gåben er tilbage ved festpladsen ved skolen, så åbner boder, og en række aktiviteter går i gang. Blandt opstiller spejderne det muntre køkken, og hjemmeværnskompagniet fra Hjørring har flere ting i gang. Der er børneloppemarked og Ilbro-Lørslev Idrætsforening lægger op til en familie- og gadeturnering i fodbold. Om aftenen holder Lørslev Borgerforening fest i det opstillede telt, og efter fællesspisningen agerer Ketty og Bjarne Hesselbjerggaard som DJ og sætter musik til dansen. Som i de de forudgående år slutter sommerfesten ikke i Lørslev, men i Ugilt, og i år forsøger man at lave en friluftsgudstjeneste i Kirkelunden. Hvis der er dårligt vejr rykker forsamlingen dog ind i kirken. Bagefter er der musik og socialt samvær. Der har tidligere været cykelsponsorløb i forbindelse med de festlige dage, fordi landsbyrådet samlede penge ind til et byggeprojekt mellem skolen og Mariehuset, men projektet er nu så langt fremme, at rådet forventer at kunne sætte det i gang efter sommerferien.