EMNER

Vinduerne er lavet forkert

? Vi har fået lavet en tilbygning efter tegninger, der er leveret til tømrermesteren. Imidlertidig er der sat vinduer i, som er forkert lavet i forhold til tegningerne. Vi har henvendt os til tømrermesteren og vinduesfabrikken – men føler ikke, vi kommer nogen vegne. Inden vi betaler de sidste penge, vil vi meget gerne have et råd om, hvad vi kan gøre?? Ib, Frederikshavn ! Hvis I har bestilt vinduerne ved tømrermesteren, og det er ham, der har haft kontakten til vinduesfabrikken, er sagen klar. Så har tømrermesteren det fulde ansvar for, at vinduerne er udført som tegningerne viser. Det er derfor tømrermesteren, der overfor jer skal rette op på forholdet - enten ved at sætte nye vinduer i eller ved at give jer en rimelig kompensation. Da jeg kan forstå, at I ikke rigtig kan få en løsning ved at tale med tømrermesteren, bør I skrive et brev til ham, hvor I beskriver problemet og samtidig gør ham opmærksom på, at I ikke er villige til at betale de resterende penge, før der er aftalt en ordning. Det plejer man at få en reaktion på. Hvis det derimod forholder sig sådan, at det er jer selv, der har bestilt vinduerne og har fået tømrermesteren til at sætte dem i, har I sikkert fået en ordrebekræftelse fra vinduesfabrikken til godkendelse. Har I godkendt og skrevet under på ordrebekræftelsen, er det jeres ansvar, at vinduerne har den korrekte udformning og har derfor ikke nogen at klandre for fejlen. Jeg vil derfor håbe for jer, at det er det første forhold, der er tilfældet. Held lykke med forhandlingerne, skulle I støde på flere problemer, er I velkommen til at vende tilbage med yderligere spørgsmål. Kan tilstandsrapporten genbruges? ? Vores hus har vi købt for et år siden, men skal desværre sælge det igen på grund af jobskifte. Vi har fået at vide, at vi kan anvende den tilstandsrapport, der var, da vi købte, fordi der ikke er gået ret lang tid – er det korrekt ?? Hilsen familien Severinsen ! En tilstandsrapport er et dokument gældende for handlen mellem jer som sælger og den kommende køber, derfor kan en tilstandsrapport fra en tidligere handel, uanset alder, ikke indgå i en ny handel. Det er jer som sælger, der skal bestille rapporten og fremstå som sælger heri. Det er også jer, der skal udfylde de sælgeroplysninger, der indgår i rapporten. Som sælger af en bolig er det jer, der har ansvaret for boligens tilstand på salgstidspunktet og 20 år frem. Ved at få udfærdiget en tilstandsrapport og få et tilbud på en ejerskifteforsikring, kan I slippe for dette ansvar. Hvis I har behov for det, kan I finde mange flere oplysninger om ordningen ved at klikke ind på adressen www.hesyn.dk Kan vi holde penge tilbage? ? Vi har fået opført et nyt parcelhus og har haft mange udfordringer hen ad vejen, men er nu ved at være færdige. El-installationerne er ikke udført ordentligt, derfor vil gerne spørge dig, om vi skal/kan holde penge tilbage og få den oprindelige installatør til at rette fejlene, eller skal vi få en anden til at lave det ? Kunne man forestille sig, at man fik lavet en tilstandsrapport på huset – så alle fejl vil fremgå og efterfølgende få dem rettet, og samtidig få dokumentation for, at huset er ok Hilsen Dorthe ! Først vil jeg sige, at det altid er en god idé at holde penge tilbage i de tilfælde, hvor man ikke er tilfreds med det arbejde, der er udført. Dog skal man ikke holde flere penge tilbage, end det arbejde man er utilfreds med, udgør. Derimod er det ikke en god idé, at lade en anden installatør gøre arbejdet færdigt. Det vil give et meget uklart billede af, hvem der har ansvaret, og dermed mister I en reel mulighed for at reklamere for det arbejde, den første installatør har udført. En tilstandsrapport er ikke fuldt dækkende for alle fejl og mangler i et nybygget hus, landt andet skal kosmetiske fejl ikke medtages. Derfor vil jeg anbefale jer at få en byggesagkyndig til at udarbejde en fejl og mangelliste og efterfølgende lade den indgå i dokumentet fra afleveringsforretningen.