EMNER

Vinter uden højere varmepris

Aftale om samme pris på olien som i år

BRØNDERSLEV:I de seneste dage har der været udmeldinger om, at den stigende oliepris - til et niveau på over 28 dollars på verdensmarkedet - vil betyde forhøjelse af varmepriserne på op til 2000 kr. pr. husstand. Ole Lysgaard Jensen (V), formand for Forsyningsudvalget, beroliger med, at kunderne ved Brønderslev Kommunale Varmeforsyning ikke behøver at frygte for denne prisstigning. - Godt nok følger gasprisen olieprisen, og vi producerer vores varme på gas, men det vil ikke slå igennem på varmeregningen, siger Ole Lysgaard Jensen. - Forsyningsudvalget har nemlig tilbage i 2001 indgået en fastprisaftale med DONG på 21 dollars niveau. Aftalen betyder, at den varmepris, vi har fastlagt i 2002, ikke alene kan fastholdes året ud, men også i hele 2003, så der bliver ingen ekstraregninger hos os, fastslår udvalgsformanden. - Hvad der herefter vil ske, kan ingen vide på nuværende tidspunkt, idet der 1. januar 2004 forventes at blive åbnet op for det frie gasmarked. Brønderslev Kommunale Varmeforsyning er allerede nu i færd med at forberede sig til dette marked. Det er blandt andet sket ved, at der er indgået en storkundeaftale med DONG, som har betydet besparelser på gasudgiften på 250.000 kr. pr. år.