Planteavl

Vinterafgrøder kom godt fra start

Landmændene i Han Herred og Thy har haft ideelle betingelser for efterårsarbejdet. Høsten kom i hus til tiden, så markerne var tidligt klar til vinterafgrøder. Samtidig har efteråret været usædvanlig lunt og tørt, og derfor er der sået rigtig meget vintersæd, selv på de lave områder i Holmene, langs fjorden og ved Birkelse hvor tidlig efterårsnedbør ellers kan give problemer med at køre på markerne. Vinterafgrøderne hvede, byg og raps er kommet godt i vækst og har allerede etableret et solidt rodnet og har busket sig til at modstå vinteren. Det tegner rigtig godt. - Det gode vejr i september og oktober har lokket mange landmænd til at så meget sent. Flere har taget chancen og sået vintersæd efter majs langt ind i oktober. Det kan normalt slet ikke lade sig gøre, men kornet ser ud til at gro godt og vil formentlig overvintre tilfredsstillende, siger planteavlskonsulent Jens Otto Vigsø, LandboNord. Generelt dyrkes der flere og flere vinterafgrøder. Dels giver de som regel større udbytte end afgrøder der sås om foråret, dels er der miljøkrav om grønne marker. Loven pålægger landmændene at dyrke efterafgrøder, fx græs, på de arealer der ellers ville ligge sorte hen vinteren over, men det er kun kvægavlere der kan udnytte græsset, så for svineavlere er det en fordel at dyrke vinterafgrøder og derved slippe for omkostningen ved at så græs som udlæg i kornmarkerne. sejl.