Vinterbuskort hele året er enklere

Kommunens nuværende regler er bedre end lovens krav, men kan blive endnu bedre

SKØRPING:Skørping Kommune giver i forvejen buskort til flere skoleelever, end folkeskoleloven kræver. Men måske skal de lokale regler være endnu bedre. - Vi vil gerne have nogle nye og enklere retningslinier. Og de kunne gå ud på at give alle elever uden for bygrænsen buskort hele året, siger formanden for børn, skole og kulturudvalget (BSK), Leon Sebbelin (R). Udvalget har besluttet at sætte forvaltningen i gang med at udarbejde et forslag til nye retningslinier. Målet er ikke at spare penge. Det kunne man gøre ved at indskrænke reglerne til Folkeskolelovens minimumskrav. - Vi kunne godt forestille os, at vi vil gøre endnu mere, end loven foreskriver. Vi skal selvfølgelig først have en klar viden om, hvad det vil koste, men til gengæld bliver hele ordningen måske mere enkel, siger Leon Sebbelin og forklarer: - Reglerne er egentlig klare, men kan have et subjektivt præg, hvor nogle enkelte medarbejdere får skylden for, at nogle elever ikke kan få buskort, mens naboens børn måske godt kan få. Reglerne for at få buskort hele året opererer både med afstandskriterier, gradueret efter klassetrin, og med særlige trafikfarlige strækninger, som BSK gennem tiden har vurderet som sådan. Ifølge folkeskoleloven er elever derimod ikke berettigede til gratis buskort, hvis de vælger at gå på en anden skole end den, de hører til. Men her er Skørping-ordningen lidt bedre. Hvis man opfylder afstandskriteriet til distriktsskolen og også til den skole, man i stedet ønsker, kan man få buskort. Man kan også få vinterbuskort på samme måde. Det gives til elever, der bor uden for bygrænsen, i perioden 20. oktober til 15. marts. Får eleven derimod en trafikfarlig skolevej ved at vælge en anden skole, får man ikke buskort. Heller ikke selv om man ville have fået det, fordi vejen til distriktsskolen er trafikfarlig. Det problem har en gruppe forældre på Blenstrupvej i Sejlstrup netop rejst over for BSK. Deres børn går på Hellum Skole, men hører egentlig til Skørping Skole. Forældrene mener, at krydset Blenstrupvej/Lyngbyvej er trafikfarligt, og at deres børn bør have buskort. En enkel løsning er at udvide vinterbuskortet til at gælde hele året, så alle elever uden for bygrænsen køres gratis med bus uanset til hvilken skole. Det tager BSK stilling til, når forvaltningens forslag er klar.