Vinterbyggeri kan blive eksporteventyr

Byggefag efterlyser politisk opbakning til udvikling af teknologi

KØBENHAVN:Danmark kunne opleve et nyt eksporteventyr i samme størrelsesorden som vindmølleindustrien, hvis blot regeringen blot ville investere nogle få millioner kroner i udvikling af vinterbyggeri. Det vurderer Gunde Odgaard, der er sekretariatschef i fagforeningen 3F's bygge-, anlægs- og trækartel (BAT). - Teknisk set er der ingen problemer i at bygge om vinteren, og det er en myte, at det er dyrere end at bygge om sommeren. Men det kan blive endnu mere attraktivt, hvis inddækninger af vinterbyggeri bliver gjort lidt fiksere. Hvis vi her i Danmark finder frem til den helt rigtige løsning er jeg overbevist om, at det kan blive en eksportsucces i stil med vindmøllerne, siger han. Gunde Odgaard mener, at en investering på en halv snes millioner kroner i udvikling af "indpakning" af vinterbyggeri vil være tilstrækkeligt. - Faktisk ville det være ideelt at afdække byggeri året rundt, idet regnvejr om sommeren ofte driller lige så meget som slud, frost og snevejr gør om vinteren. Derfor er der med garanti meget store eksportmuligheder. Derfor undrer det Gunde Odgaard, at regeringen har fjernet tilskuddet til vinterkonsulenttjenesten på Teknologisk Institut, som hans opfattelse er det naturlige sted at udvikle bedre teknologi. Selv om både politikere og byggebranchen i årevis har snakket om at øge vinterbyggeriet for at udnytte kapaciteten bedst muligt, er der endnu ikke rigtig sket noget. Op mod halvdelen af de danske byggearbejdere går stadig ledige i kortere eller længere perioder i vintermånederne, og det koster det offentlige 200-300 millioner kroner i merudgifter til dagpenge. For at øge vinterbyggeriet er økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) parat til at justere den såkaldte vinterbekendtgørelse, som blandt andet fastsætter ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør ved vinterbyggeri. Det oplyser han i et svar til folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). Men efter byggebranchens opfattelse er det langtfra nok til at øge vinterbyggeriet væsentligt. Både arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri og BAT mener, at det offentlige bør gå forrest ved selv at bygge mere om vinteren. - Det handler i høj grad om at få spredt udbuddene over hele året i stedet for, at de bliver klumpet sammen i februar og marts. Og det er da vores håb, at staten, de nye regioner og kommunerne viser et godt eksempel, så også private får mod på mere vinterbyggeri. Samfundsmæssigt vil der i hvert fald være en stor gevinst at hente, hvis presset blev lettet lidt i sommerhalvåret, og der i stedet blev bygget mere om vinteren, siger Ib Mechlenborg, der er konsulent i Dansk Byggeri. Han er enig med lønmodtagersiden i, at der hverken teknisk eller økonomisk er noget til hinder for at øge vinterbyggeriet. - Det handler blot om at planlægge ordentligt. Så kan man lige så godt bygge om vinteren som om sommeren, konstaterer han. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen er med på, at det offentlige viser vejen ved at øge vinterbyggeriet. Men han mener ikke, at det er det offentliges ansvar alene. - Det er let for to parter at blive enige om, at en tredje part har ansvaret. Hvis det skal lykkes at øge vinterbyggeriet væsentligt, må både arbejdsgiver- og lønmodtagerside også tage et medansvar. Jeg kunne for eksempel forestille mig, at de 200-300 millioner kroner, som der er at spare i dagpenge, blev investeret i en fond til fremme af vinterbyggeri. Og at byggerier, som gennemføres om sommeren, også på en eller anden måde bidrager til fonden. Derimod er Bjarne Laustsen helt uden forbehold, når det gælder forslaget om statslig støtte til forskning i og afprøvning af bedre teknologi til vinterbyggeri. Det går han varmt ind for og mener, at der oven i købet kan skaffes EU-støtte til sådan et projekt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, som i går var travlt optaget af andre ting.