Tårs

Vintermøde på Tårs Hotel

} TÅRS: I aften er der vintermøde på Tårs Hotel arrangeret af Vendsyssel-Gildet. Her kan man møde lærer Knud Søndergaard fra Tårs, der vil tale og underholde over emnet ”Vendsyssel og vendelboer”. Der skal også synges, så deltagerne opfordres til at medbringe Vendsyssel-Gildets sangbog. Entrren er på 40 kr. inklusive kaffe og brød.