Vintervagtstue bliver nedlagt

Amtet skal i fremtiden holde øje med vejret

Naturvidenskab 15. september 2002 08:00

AALBORG: Knap en million kroner kan kommunens tekniske forvaltning spare ved at nedlægge den særlige vintervagtstue ved Materielgården på Hattemagervej. Fra 1. november overtager amtet kontrollen med, hvordan vejrer indvirker på føret, og amtet slår alarm til kommunen, hvis det er nødvendigt at indkalde folk til glatførebekæmpelse. Det er amtet, som har tilbudt Aalborg Kommune at yde den ekstra service. Amtet vil ikke kræve betaling for overvågningen af vejene, idet amtet i forvejen har en bemandet vagtstue. Derefter bliver det teknisk forvaltnings afdeling for trafik og veje, der får til opgave at alarmere de entreprenører, der tager sig af snerydning og saltning. Nedlæggelsen af kommunens vagstue sparer tre fuldtidsstillinger, det er gjort op til en økonomisk besparelse på knap en million kroner. Kommunens tekniske forvaltning mener ikke, at ændringen giver serviceforringelser. Tværtimod er vurderingen, at ændringen giver en bedre koordinering med amtets vintertjeneste. Besparelsen der er beregnet til tre fuldtidsstillinger, har dog fået fagforeningen SiD til at reagere over for kommunen. - jeg har fået en henvendelse fra SiD, men kommunen er i en situation med begrænset økonomisk råderum, og i det situation er det nødvendigt at vurdere om ting kan gøres anderledes og billigere, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Et enigt teknisk udvalg har godkendt ændringen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...