Lokalpolitik

Vioner på fritidsområdet efterlyses

FRITIDSFACILITETER:For nylig kunne man bl.a. her i NORDJYSKE Stiftstidende læse, at byrådet havde set på to forskellige forslag til nye fritidsfaciliteter i Brønderslev by. Det ene forslag er fremsendt til udvalget fra idrætshøjskolen, mens det andet er et fælles forslag fra Brønderslev Hallernes bestyrelse og Idrætssamvirket Brønderslev. Alle disse parter har i løbet af foråret haft møder med børne- og kulturudvalget om de ideer, vi hver især puslede med. Nu er der så fremsendt konkrete forslag, akkurat som vi blev bedt om på møderne. Og hvad sker der så? Ja så skal spørgsmålet endnu engang placeres i en syltekrukke og afvente udarbejdelsen af en masterplan på området. Det ville have været rart, hvis byrådet kunne tage sig sammen til at melde ud, om de har nogle synspunkter og ønsker, eller om man blot er ude på at holde folk hen med snak på ubestemt tid. Det er snart mange år siden, der blev taget initiativ til det såkaldte fritidsbælte i Brønderslev, men indtil nu er der jo ikke puttet noget i det. Mange mennesker fra mange forskellige organisationer har brugt mange mange timer på at drøfte visioner og konkrete planer, men hver gang er det enten fejet af bordet eller som nu lagt hen til endnu en omgang snak. Det bliver mere og mere utilfredsstillende for fritidslivet. Vi mener ikke, der er behov for mere tøven. Ville det ikke være rart, hvis vi nu kunne få politikerne på banen med et konkret svar på, hvad de vil arbejde for? Som borgere kunne man have forventet, at også byrådet ville bakke op om den af de bærende søjler i kommuneplanen, som handler om fritidslivet. I er blandt andet valgt til at træffe beslutninger på vores vegne, så må vi bede om en klar tilkendegivelse af jeres visioner, ønsker og konkrete planer. Vi kan da ikke blive ved med at vente og vente og vente.