EMNER

Vippefyret skal også kunne dreje rundt

Vippefyret skal repareres, og så ændres vippebeslaget, så det kan drejes rundt

SKAGEN:Den nye udgave af det gamle vippefyr, som nu i mange år har stået på Fyrbakken i Skagen, er ikke helt som det oprindelige vippefyr var. Det gamle vippefyr kunne, ud over at armen kunne vippes, så der kunne tændes op i kurven, også dreje rundt så man ikke risikerede, at flammerne fik fat i vippearmen og brændte den over. Den, i sin tid vigtige funktion, valgte man at se bort fra, da der i 1982 skete en større renovering af fyret. Vippefyret er kun i brug sankthansaften, og derfor er drejefunktionen ikke strengt nødvendig. Nu trænger dele af Vippefyret imidlertid atter til at blive repareret, og man har derfor besluttet, at der også skal laves et nyt vippebeslag - så der bliver mulighed for igen at dreje armen, oplyser Per B. Nielsen fra kommunens plan- og byggeafdeling. Det er Skagen Kommune, der ejer Vippefyret, men kommunen bliver ikke ene om at betale for reparationen af fyret og for den renovering, der skal ske af fyrbakken. Kommunen har fået lovning på støtte til arbejdet fra Inge og Asker Larsens fond til støtte for almennyttige formål. Inge og Asker Larsens fond har et godt øje til Skagen, og fonden var for nogle år siden den økonomiske "bagmand" ved fornyelsen af sømærket i Gl. Skagen. I det samlede projekt for renovering af Vippefyret indgår, at de fire jordspyd skal fornyes. De er ved at være møre i toppen og trænger derfor til at blive skiftet. Vippefyrets Venner sørgede for nogle år siden for, at der blev sat en kappe oven på dem, men da var skaden sket. Der er tre trapper op til det plateau, hvor vippefyret står, og de trænger alle til at blive fornyet. Dette arbejde indgår også i det samlede projekt, ligesom der skal laves en ny belægning på toppen af fyrbakken. Desuden skal modvægtsklodsen på vippearmen gøres tungere. Den nuværende klods er ikke tung nok til, at armen kan vippes uden besvær. Om løsningen bliver, at der laves en ny, tungere klods eller om man forøger vægten på anden måde, er endnu ikke afgjort. Per B. Nielsen oplyser, at det er planen, at de nye trapper op til fyret skal være af samme slags, som de trapper, der er lavet op til Sømærket i Gl. Skagen. Kommunens udvalg for teknik og miljø har sagt god for projektet, og udvalget søger nu byrådet om at få godkendt et kommunalt bidrag på 180.000 kroner som kommunens del af projektet. Inge og Asker Larsens fond har indvilliget i at betale halvdelen af den samlede udgift - forudsat at den ikke overstiger 500.000 kroner, og et overslag viser, at renoveringen kommer til at koste cirka 450.000 kroner. En del af kommunens bidrag består i projekteringsarbejde, og løndelen fra dette arbejde indgår i den kommunale halvdel af udgifterne. Det er planen, at selve arbejdet med at renovere vippefyret og med at lave de nye trapper skal ske, så det hele er klar inden sankthans næste år.