EMNER

Virkeligheden må genstartes

Genstart Danmark er et nyligt oprettet initiativ.

Organisationerne bag er bl.a. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Socialistisk UngdomsFront og LO-ungdom. Netværkets overordnede målsætning er at vælte Anders Fogh Rasmussen. ”Vi er klar til opgøret med den borgerlige stilstand og forringelse af velfærden”, lyder det fra de unge venstrefløjsorganisationer, som vil ”en anden vej”. Den 1. og 2. september samledes organisationerne for at ”kickstarte Danmark”. Men virkeligheden er en anden end det skræmmebillede der males af de oprørte unge. Det går faktisk godt i Danmark. Initiativtagerne har formuleret en række politiske krav, der tilsyneladende skal resultere i at Danmark bevæger sig ”en anden vej”. Blandt de politiske krav er skattelettelser til den brede befolkning, billigere boliger til alle, mere skolepraktik og stigning i ulandsbistanden. Skattelettelserne til den brede befolkning er allerede gennemført. I foråret 2004 fik danskerne skattelettelser over en bred kam, som betød at en gennemsnitlig LO-familie fik godt 2400 kr. mere til sig selv om året. I forhold til kravet om de billigere boliger, er det nærliggende at minde om, at vi i dag ser en stigende tendens til at lejerne vælger de almennyttige boliger fra. Derfor ville det naturligvis være en hovedløs politisk prioritering at bygge flere af disse boliger. Politikeres opgave er ikke at bestemme hvor og til hvilken pris lejere skal bo, det er snarere at sikre nogle overordnede rimelige rammer for boligmarkedet. Kravet er derfor ikke alene uhensigtsmæssigt, det er økonomisk uforsvarligt. Så er der skolepraktikken. Kendsgerningerne er at de unge der prøvede disse ordninger overvejende forblev arbejdsløse efter endt praktik. Det var en ordning som gav en falsk garanti til mange forventningsfulde unge. Det er ikke rimeligt. Derfor er den reduceret væsentligt. U-landsbistanden hæves jævnfør det netop offentliggjorte finanslovsforslag for 2007. I øvrigt har Danmark en af verdens højeste ulandsbistandssatser og vores bistand er tilmed den mest effektive. FN er begejstret for den danske bistand, men venstrefløjens ungdom er tilsyneladende argumentationsimmune når det kommer til dette spørgsmål. Der er ikke noget at komme efter. Det går godt i Danmark. Udlandsgælden er væk, beskæftigelsen er rekordhøj og vores økonomi er blandt de stærkeste i verden. Venstrefløjens ungdom er derfor gået galt i byen igen. Regeringen er på forkant med flere af kravene, og de øvrige er funderet i vås og fejlinformation. Initiativtagerne hævder at der skæres i velfærden under Anders Fogh Rasmussen. I den forbindelse må også velfærdsreformen være upopulær. Det er derfor nærliggende at spørge DSU, om de ikke længere er begejstret for den reform som Socialdemokraterne er en del af?